Ünvan Adı Soyadı Görevi 
 Prof. Dr.  Turan KARADENİZ Komisyon Başkanı 
 Dr. Öğr. Üyesi Ertürk ALPTEKİN  Üye 
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş GÜNDÜZ  Üye 
Öğr. Gör.   Serkan DURMAZ  Üye 

Menü