YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

     Başkan Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye Dr. Öğr. Ü. Nur AYDIN

Üye Öğr. Gör. Didem ECER

        Üye Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI, BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Bölüm Bşk. Dr. Öğr. Ü. Nur AYDIN

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Öğr. Gör. Didem ECER

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Yüksekokul Sekreteri V. Hayati ÖZKURT

Öğrenci İşleri Birimi S. İbrahim SARAÇ

Öğrenci Temsilcisi

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ BÖLÜM DANIŞMA KURULU

Danışma kurulu yönergesi; Akademik birim ve danışma kurulu ve yapısı madde:8;

AKADEMİK BİRİM

Bölüm Bşk. Dr. Öğr. Üyesi

Nur AYDIN

Bölüm Öğretim Elemanı Öğr. Gör.

Burcu ÖZKAN

Bölüm Öğretim Elemanı Öğr. Gör.

Didem ECER

Bölüm Öğretim Elemanı Öğr. Gör.

Mehmet KOZYEL

Öğrenci Temsilcisi

Mert DOĞAN

Mezun Temsilcisi

Furkan YILDIRIM

DIŞ PAYDAŞLAR

İl AFAD Müdürü

Ali ETİZ

İl AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Şube Md. V.

Dr. Fatma CANASLAN ÇOMUT

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığı ( Şube Md. V.)

Halil ÇETİN

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığı ( Eğitim Amiri )

Samet KARATEKE

Denizli AKUT Ekip Lideri

Cengizhan ÖZTÜRK

Denizli AKUT Operasyon Şefi

Serdar DİNÇ