MÜLKİYET KORUMA ve GÜVELİK BÖLÜMÜ PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan Öğr. Gör. Ahmet ADALI

      Üye Dr. Öğr. Ü. Mehmet Ali EKİNCİ

Üye Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI, BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Ali EKİNCİ

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Yüksekokul Sekreteri V. Hayati ÖZKURT

Öğrenci İşleri Birimi S. İbrahim SARAÇ

Öğrenci Temsilcisi

                                                                                                                           MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ, BÖLÜM DANIŞMA KURULU

 

Danışma kurulu yönergesi; Akademik birim ve danışma kurulu ve yapısı madde:8;

 

AKADEMİK ALT BİRİM

Bölüm Bşk. Öğr. Gör.

Ahmet ADALI

Bölüm Bşk. Yrd. Öğr. Gör.

Nasibe ERDOĞAN

Bölüm Öğr. Elemanı Dr. Öğr. Ü.

Mehmet Ali EKİNCİ

Öğrenci Temsilcisi (SGP)

Fatma Nur ESKİKURT

Öğrenci Temsilcisi (SSİP)

Henüz Yok

Mezun Öğrenci

Henüz Yok

DIŞ PAYDAŞLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ahmet ÇAKANEL

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığı (Şube Md. V.)

Halil ÇETİN

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığı (Eğitim Amiri

Samet KARATEKE

Denizli AFAD İl Müdürlüğü (Şube Md. V.)

Fatma CANASLAN ÇOMUT

Denizli AKUT Ekip Lideri

Cengizhan ÖZTÜRK

Denizli SGK İl Müdürlüğü (Şef)

Suat TOSUN

Denizli SGK İl Müdürlüğü (Şef)

Emir Ömer YILMAZ