T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SERİNHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİTE VE KOMİSYONLARI

    

SATIN ALMA KOMİSYONU

 

Başkan

Öğr. Gör. Mikail HOCAOĞLU

18.01.2007 Resmî Gazete sayısı:26407 5163 Taşınır Mal Yönetmeliği ikinci Bölüm Satın alma ve ihale komisyonu

Madde:6

Üye

Yüksekokul Sekr.Adem Şen

Üye

Bilg.İşl.Nuri ŞENEL

Yedek

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Yedek

V.H.K.İ. Duygu BİLGİN

 

DEĞER TESPİT KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Mikail HOCAOĞLU

18.01.2007 Resmî Gazete Sayısı:26407 5163 Taşınır Mal Yönetmeliği, dördüncü bölüm Taşınır İşlemleri Madde 13 (1)

Üye

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Üye

Bilg. İşl.Nuri ŞENEL

Yedek

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Yedek

V.H.K.İ. Duygu BİLGİN

 

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Mikail HOCAOĞLU

19.12.2002 Resmî Gazete Sayısı:24968 “Mal Alımları Denetim Muayene ve kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri Madde-6, Madde-7

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Yedek

Öğr. Gör. Didem ECER

Yedek

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

 

DEMİRBAŞ SAYIM KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Mikail HOCAOĞLU

18.01.2007 Resmî Gazete Sayısı:26407 5163 Taşınır Mal Yönetmeliği 6.bölüm Sayım ve Devir İşlemleri Sayım ve sayım sonrası yapılacak işlemler Madde:32

Üye

Yüksekokul Sekr. Adem Şen

Üye

Bilg. İşl.Nuri ŞENEL

Yedek

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Yedek

V.H.K.İ. Duygu BİLGİN

 

DEMİRBAŞ TERKİN KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Mikail HOCAOĞLU

18.01.2007 Resmî Gazete Sayısı:26407 5163 Taşınır Mal Yönetmeliği ve mevzuatı Madde 28/1

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Bilg. İşl. Nuri ŞENEL

Yedek

Öğr. Gör. Didem ECER

Yedek

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

 

 

 

 

EŞDEĞERLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

(Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı)

 

Başkan

Dr. Öğr. Ü. Nur AYDIN

Pamukkale Üniversitesi Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Komisyon madde: 7

Üye

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

 

EŞDEĞERLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

(Sosyal Güvenlik Programı)

Başkan

Öğr.Gör.Ahmet ADALI

Pamukkale Üniversitesi Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Komisyon madde: 7

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali EKİNCİ

Üye

Öğr.Gör.Nasibe ERDOĞAN

 

EŞDEĞERLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

(Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Programı)


Başkan

Öğr.Gör.Erol BÜKER

Pamukkale Üniversitesi Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Komisyon madde: 7

Üye

Öğr.Gör.Fatih ILGIN

Üye

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

 

 

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi; 2.Kısım Komisyonun Oluşumu ve Çalışma İlkeleri komisyonun oluşumu Madde:5

Üye

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nur AYDIN

Üye

Öğr.Gör. Ahmet ADALI

Yedek

Öğr. Gör. Didem ECER

Yedek

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Yedek

Öğr.Gör.Fatih ILGIN

 

BURS VE YARDIM KOMİSYONU

Başkan

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Pamukkale Üniversitesi Burs Yönergesi Tanımlar ve kısaltmalar Madde:3

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Yedek

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Yedek

Öğr.Gör.Erol BÜKER

 

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

(Yönetim ve Organizasyon Bölümü)

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Nur AYDIN

Pamukkale Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş esaslarına ilişkin yönerge Madde:3 (j)

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

   

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

 

Başkan

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Pamukkale Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş esaslarına ilişkin yönerge Madde:3 (j)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Ali EKİNCİ

Üye

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

             

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

(Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü)

Başkan

Öğr.Gör.Erol BÜKER

Pamukkale Üniversitesi önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş esaslarına ilişkin yönerge Madde:3 (j)

Üye

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Üye

Öğr.Gör.Fatih ILGIN

 

 

 

ENGELLİ KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi; Madde:4

Üye

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nur AYDIN

Üye

Öğrenci Tuğçe OĞUZ

Yedek

Yüksekokul Sekr. Adem Şen

 

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Başkan

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Pamukkale Üniversitesi; Kalite Komisyonu Yönergesi Üçüncü bölüm: Kalite Komisyona Bağlı Alt Organizasyonlar

Birim kalite komitelerinin oluşturulması ve organizasyon yapısı madde 8

Üye

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Üye

Öğr.Gör.Fatih ILGIN

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

Üye

Yüksekokul Sekr. Adem Şen

Üye

V.H.K.İ. Duygu BİLGİN

Tems.Öğrenci


 

PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

(Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı)

Başkan

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Paü eğitim programlarının değerlendirme sisteminin yapılanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 3.bölüm

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nur AYDIN

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

Üye

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

 

 

PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

(Sosyal Güvenlik Programı)

Başkan

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Paü eğitim programlarının değerlendirme sisteminin yapılanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 3.bölüm

Üye

Dr. Öğr. Üyesi. Mehmet Ali EKİNCİ

Üye

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

 

PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

(Bıçakçılık ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Programı)

Başkan

Öğr. Gör.Fatih ILGIN

Paü eğitim programlarının değerlendirme sisteminin yapılanması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 3.bölüm

Üye

Öğr. Gör.Erol BÜKER

Üye

Öğr. Gör.Mikail HOCAOĞLU

 

 

 

BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

(Acil Durum Ve Afet Yönetimi Programı)

Bölüm Başkanı/ Dr. Öğr. Üyesi

Nur AYDIN

23.10.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesi

Öğr. Gör.

Ahmet ADALI

Öğr. Gör.

Didem ECER

Öğr. Gör.

Burcu ÖZKAN

Öğr. Gör.

Mehmet KOZYEL

Yüksekokul Sekreteri V.

Adem Şen

Öğrenci İşleri Birimi S.

İbrahim SARAÇ

Öğrenci Temsilcisi


 

BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

(Sosyal Güvenlik Programı)

Bölüm Bşk/Öğr.Gör

Ahmet ADALI

23.10.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesi

Öğr. Gör.

Burcu ÖZKAN

Dr.Öğr. Üyesi

Mehmet Ali EKİNCİ

Öğr. Gör.

Nasibe ERDOĞAN

Yüksekokul Sekreteri V.

Adem Şen

Öğrenci İşleri Birimi S.

İbrahim SARAÇ

Öğrenci Temsilcisi

 

BİRİM PROGRAM DEĞERLENDİRME KOMİTESİ

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

(Bıçakçılık Ve El Aletleri Üretim Teknolojisi Programı)

Bölüm Başkanı/Öğr. Gör.

Erol BÜKER

23.10.2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesi

Öğr. Gör.

Fatih ILGIN

Öğr. Gör.

Mikail HOCAOĞLU

Yüksekokul Sekreteri V.

Adem Şen

Öğrenci İşleri Birimi S.

İbrahim SARAÇ

Öğrenci Temsilcisi

Yok

 

 

 

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

Danışma kurulu yönergesi; Akademik birim ve danışma kurulu ve yapısı madde:8;

AKADEMİK BİRİM

Bölüm Bşk. Dr. Öğr. Üyesi

Nur AYDIN

Bölüm Öğretim Elemanı Öğr. Gör.

Burcu ÖZKAN

Bölüm Öğretim Elemanı Öğr. Gör.

Didem ECER

Bölüm Öğretim Elemanı Öğr. Gör.

Mehmet KOZYEL

Öğrenci Temsilcisi

Mert DOĞAN

Mezun Temsilcisi

Furkan YILDIRIM

DIŞ PAYDAŞLAR

İl AFAD Müdürü

Ali ETİZ

İl AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Şube Md. V.

Dr. Fatma CANASLAN ÇOMUT

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığı ( Şube Md. V.)

Halil ÇETİN

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığı ( Eğitim Amiri )

Samet KARATEKE

Denizli AKUT Ekip Lideri

Cengizhan ÖZTÜRK

Denizli AKUT Operasyon Şefi

Serdar DİNÇ


 

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

Danışma kurulu yönergesi; Akademik birim ve danışma kurulu ve yapısı madde:8;


AKADEMİK ALT BİRİM

Bölüm Bşk. Öğr. Gör.

Ahmet ADALI

Bölüm Bşk. Yrd. Öğr. Gör.

Nasibe ERDOĞAN

Bölüm Öğr. Elemanı Dr. Öğr. Ü.

Mehmet Ali EKİNCİ

Öğrenci Temsilcisi (SGP)

Fatma Nur ESKİKURT

Öğrenci Temsilcisi (SSİP)

Henüz Yok

Mezun Öğrenci

Henüz Yok

DIŞ PAYDAŞLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ahmet ÇAKANEL

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığı (Şube Md. V.)

Halil ÇETİN

Denizli İtfaiye Daire Başkanlığı (Eğitim Amiri

Samet KARATEKE

Denizli AFAD İl Müdürlüğü (Şube Md. V.)

Fatma CANASLAN ÇOMUT

Denizli AKUT Ekip Lideri

Cengizhan ÖZTÜRK

Denizli SGK İl Müdürlüğü (Şef)

Suat TOSUN

Denizli SGK İl Müdürlüğü (Şef)

Emir Ömer YILMAZ

 

MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DANIŞMA KURULU

Danışma kurulu yönergesi; Akademik birim ve danışma kurulu ve yapısı madde:8;

AKADEMİK ALT BİRİM

Bölüm Bşk. Öğr. Gör.

Erol BÜKER

Bölüm Bşk. Yrd. Öğr. Gör.

Fatih ILGIN

Bölüm Öğr.Gör.

Mikail HOCAOĞLU

Öğrenci Temsilcisi (SGP)

Yok

Öğrenci Temsilcisi (SSİP)

Yok

Mezun Öğrenci

Yok

DIŞ PAYDAŞLAR

Akın PASLANMAZ

Halil AKIN

Yatağan Esnaf Odası Başkanı

Alim AYDURAN

Inox Bıçakçılık

Cavit AKTÜRK

Öztürk Makine

Murat ÖZTÜRK

Bordo Bıçak

Ali ŞAHİN

Proje Danışmanı

Buse ÇEVİK

 

 

MEZUNİYET KOMİSYONU

(Yönetim Ve Organizasyon Bölümü)

Başkan

Dr. Öğr. Ü. Nur AYDIN

Pamukkale Üniversitesi diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgelerin teslimi ve düzenlenmesine ilişkin yönerge.

Üye

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

 

 

MEZUNİYET KOMİSYONU

(Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü)

Başkan

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Pamukkale Üniversitesi diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgelerin teslimi ve düzenlenmesine ilişkin yönerge.

Üye

Dr.Öğr.Üyesi. Mehmet Ali EKİNCİ

Üye

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

 

MEZUNİYET KOMİSYONU

(Malzeme Ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü)

Başkan

Öğr.Gör.Erol BÜKER

Pamukkale Üniversitesi diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgelerin teslimi ve düzenlenmesine ilişkin yönerge.

Üye

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Üye

Öğr.Gör.Fatih ILGIN

 

 

 

ÖĞRENCİ DESTEK BİRİMİ KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Bşk. Yrd.

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Üye

Arş. Gör. Funda BEKİL

Üye

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Üye

Öğr. Gör. Erol BÜKER

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

Üye

Yük. Sekr. V. Adem Şen

Üye

Öğrenci Temsilcisi (yok) 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Başkan

Öğr.Gör.Fatih ILGIN

Üye

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Üye

V.H.K.İ. Duygu BİLGİN

 

İLK YARDIM EKİBİ

Başkan

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Üye

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Üye

Öğr. Gör. Fatih ILGIN

Üye

Yüksekokul Sekr. Adem Şen

Üye

Duygu BİLGİN

 

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ

Başkan

Öğr. Gör. Didem ECER

Üye

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Üye

Bilg. İşl. Bilal AKIL

Üye

Güv. Per. Mustafa KARAKAYA

Üye

Teknisyen Hasan KARAKILIÇ

 

ARAMA KURTARMA EKİBİ

Başkan

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

Üye

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL

Üye

V.H.K.İ. Duygu BİLGİN

Üye

Bilg. İşl. Bilal AKIL

 

BİRİM PANDEMİ KOMİSYONU

Başkan

Dr.Öğr.Ü.Mehmet Ali EKİNCİ

Başkan Yrd

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör. Didem ECER

Üye

Yüksekokul Sekr. Adem Şen

 

SERİNHİSAR MYO ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Başkan

Dr.Öğr.Ü.Mehmet Ali EKİNCİ

Pamukkale Üniversitesi uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü Madde:3

Üye

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

 

 

SERİNHİSAR MYO FARABİ  KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi.Nur AYDIN

Yükseköğretim kurumlar arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programına ilişkin yönetmelik

Üye

Dr.Öğr.Ü.Mehmet Ali EKİNCİ

Üye

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

 

 

SERİNHİSAR MYO MEVLANA  KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi.Nur AYDIN

Pamukkale Üniversitesi uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü Madde:3

Üye

Dr.Öğr.Ü.Mehmet Ali EKİNCİ

Üye

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

 

SERİNHİSAR MYO SOSYAL MEDYA KOMİTESİ

 

Başkan

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Üye

Adem Şen

Üye

Bilal AKIL

Üye

Hasan KARAKILIÇ

 

 

SERİNHİSAR MYO SOSYAL AKTİVİTE VE GEZİ KOMİTESİ

Başkan

Öğr.Gör.Mikail HOCAOĞLU

Üye

Öğr.Gör.Fatih ILGIN

Üye

Öğr.Gör.Erol BÜKER

Üye

Adem Şen

Üye

Öğrenci Aslıhan KURNAZ

Üye

Öğrenci Süleyman IŞIK

 

 

 

 

İŞYERİ TEMSİLCİSİ

Md.Yrd.

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

 

 

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU


Unvanı Adı Soyadı

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

A.T.Puanı

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi.Nur AYDIN

17.04.2023

17.04.2025


Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali EKİNCİ
Üye

Öğr.Gör.Ahmet ADALI
Üye

Yedek

Yedek

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeleri Akademik Teşvik Yönetmeliğinin 5 (1) maddesine istinaden, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu üyeleri ise ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından, yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından seçilerek oluşturulur. Bölüm, anabilim dalı veya ana sanat dalı başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde, üyeler yakın alanlardaki öğretim elemanları ile tamamlanır. Birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.