Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

 

 

            

 

Öğr. Gör. Ahmet ADALI

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı

aadali@pau.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

Tel: 02585020216  - 02585021740 - 125

 

Öğr. Gör. Nasibe ERDOĞAN

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan Yardımcısı

nerdogan@pau.edu.tr

       ÖZGEÇMİŞ  

Tel: 02585020216  - 02585021740 - 124 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali EKİNCİ

mekinci@pau.edu.tr

 ÖZGEÇMİŞ 

Tel: 02585020216  - 02585021740 - 123

 

 

 

 

 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

 

 

               Dr. Öğr. Üyesi Nur AYDIN 

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

nuraydin@pau.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

Tel: 

 

 

 

                                                                                                                      Öğr. Gör. Didem ECER

                                                                                                                               Yönetim ve Organizasyon Bölümü

                                                                                                                                       decer@pau.edu.tr

                                                                                                                                                 ÖZGEÇMİŞ

                                                                                                                                           Tel: 02585020216  - 02585021740 - 120

 

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL 

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan Yardımcısı

mkozyel@pau.edu.tr

 ÖZGEÇMİŞ

 Tel: 02585020216  - 02585021740 - 121
 

 Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

burcuo@pau.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

Tel: 02585020216  - 02585021740 - 122

 

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

                              

                                             

            Öğr. Gör. Erol BÜKER

 Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı

               ebuker@pau.edu.tr

                    ÖZGEÇMİŞ

       Tel: 02585020216  - 02585021740

 

 

              Öğr. Gör. Fatih ILGIN

                      ÖZGEÇMİŞ

                  filgin@pau.edu.tr

         Tel: 02585020216  - 02585021740

                                                                                                       

    Öğr. Gör. Mikail HOCAOĞLU

                   ÖZGEÇMİŞ

              mhocaoglu@pau.edu.tr

       Tel: 02585020216  - 02585021740