Menü

Merhaba Sevgili Aday Öğrenciler,

Pamukkale Üniversitesi Serinhisar Meslek Yüksekokulu'nun bünyesinde bulunan ön lisans programlarının tanıtımına aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

Bu dosyalarda yer alan bilgiler sizlere Meslek Yüksekokulumuzdaki ön lisans programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verecektir. 

Bu bilgiler sizlerin üniversite eğitiminize ilişkin tercihinize bu programlar açısından rehberlik edecektir. 

Bununla birlikte Meslek Yüksekokulumuzun web sitesini incelemenizi ve  takip etmenizi öneririz.

Doğru tercihte buluşmayı ümit ediyor ve üniversite hayatınızda başarılar diliyoruz. 

Web Sayfası Adresimiz:https://www.pau.edu.tr/serinhisarmyo

Elektronik Posta:serinhisarmyo@pau.edu.tr

Adres:Şair Eşref Mahallesi, 3003 Sokak, No: 3, Serinhisar / DENİZLİ

 

SERİNHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Acil durum, öncelik gerektiren tüm hallerin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Önceden öngörülemeyen, ani olarak gelişen ve sür'atli bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünü olarak ifade edilebilecek olan acil durum yönetim literatüründe ‘beklenmeyen ve öngörülmeyen olaylar’  şeklinde tanımlanmaktadır. Acil durum’da süreklilik yoktur, zamanla sınırlıdır ve acil durumu gerektiren faktörler ortadan kalktığında sona ermektedir. Acil durum; can ve/veya malı, sağlığı tehlikeye sokan, rutin toplumsal kaynak ve prosedürleri uygulamaya sokarak hemen tepki verilmesi gereken beklenmedik olaylardır. Yaygın olarak kullanılan, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütünce yapılmış olan tanıma göre afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları olumsuz etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi olanak ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar ve doğurduğu sonuçlardır. Afet tehlikeleri bazen sel, deprem, heyelan, kuraklık, çığ, hortum, dolu, kar tipisi, fırtına ve benzerleri gibi doğal kaynaklı olmaktadır. Bunun yanı sıra tehlikeler; endüstriyel kazalar sonucu açığa çıkacak, öldürücü etkiye sahip biyolojik veya kimyasal maddelerin ya da nükleer tesislerden atmosfere yayılacak aşırı radyasyonun sebep olduğu insan kaynaklı-teknolojik kaynaklı olabilmektedir. Ülkemiz, başta deprem ve sel felaketleri olmak üzere birçok doğal afetin gerçekleştiği bir ülkedir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün: "felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur" sözünün bilinci ile tüm doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, her türlü önlemi alabilen ve olaya anında müdahale edebilecek olan uzman ve teknik elemanlar yetiştirmek amacıyla açılması hedeflenmektedir.

AMAÇLAR

Bu programın temel amacı, Acil Durum ve Afet Yönetimi 'ne yeteneği, ilgisi olan, düzenli ve sistematik ders çalışma disiplinine sahip eğitimin verilmesidir. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı, bu amaç doğrultusunda, alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazandırarak bu alanda yeterlilik kazanmış uzmanların yetişmesini sağlayacaktır. Böylece mesleki ve bilimsel açıdan ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, bilgili ve donanımlı mezunlar vermeyi amaçlanmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin en önemli avantajlarından biri öğrencilerinin neredeyse hepsinin iş hayatında faaliyet gösteren, aldıkları eğitimi doğrudan uygulama şansına sahip, derslerden beklentileri olan bir öğrenci kitlesinin olmasıdır. Öğrencilerimizin Acil Durum ve Afet Yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları, mesleki gelişimlerinin artırılması, çalıştıkları ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bilgiler ile donatılması sağlanmış olacaktır. Acil Durum ve Afet Yönetimi eğitiminin diğer bir önemli avantajı ülkemiz için son derece önemli olan nitelikli iş gücünün azalmadan artırılmasıdır.

KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programa yerleştirilmektedir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Meslek eğitim süresi 4 yarıyıl, 2 yıl olup; öğrenciler 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen akademik derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli alana dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Programda Acil Durum ve Afet Yönetimi disiplinler-arası özelliğine uygun bilgi ve beceri artırıcı pek çok ders bulunmaktadır. Bu nedenle programı başarıyla bitirerek “Acil Durum ve Afet Yönetimi Teknikeri” unvanı alan öğrenciler; afet ve acil durum ile sağlık sektörü başta olmak üzere pek çok kamu ve tüzel kuruluşlarda çalışma olanağına sahip olabilirler:Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Devlet Ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, SGK, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Belediyeler, Üniversiteler, AFAD Müdürlüğü, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,Kızılay.

KAZANILAN DERECE

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Acil Durum ve Afet Yönetimi Önlisans Diploması" derecesi alırlar. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında önlisans (Associate of Arts) derecesi almaya ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca “Tekniker” unvanını almaya hak kazanmaktadırlar.

 

 

 

 

SERİNHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Dili

Türkçe

Süresi (Yıl)

2

Azami Süresi (Yıl)

4

Kontenjanı

30

Staj Durumu

Var

ÖSYM Tipi

TYT

 

 

AMAÇLAR

Sosyal Güvenlik programının temel amaçları; kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.

 

KABUL KOŞULLARI

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programın öğretim süresi dört yarı yıldır. Öğrenciler her yarıyılda zorunlu dersleri yanında seçmeli derslerden tercih ettikleri toplam 30 AKTS ders alarak dört dönem toplam 120 AKTS alınmalıdır. Dört dönemin akademik ortalaması 2.25 olmak zorunda, alınan bütün derslerden başarılı olunmak zorunda, programa kayıtlı her öğrenci ikinci yılın sonunda endüstriye dayalı toplam 20 iş günü staj yapmak zorunda ve varsa diğer mezuniyet koşulları yerine getirilmek zorundadır.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Sosyal Güvenlik Programı mezunları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kurumlarında özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR’da memur olarak çalışabilirler. İş dünyasında kamu ve özel sektör işletmelerinde insan kaynakları, muhasebe ve halkla ilişkiler bölümlerinde meslek elemanı, uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkanına sahiptirler. “Sosyal Güvenlik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler, İşletme, İktisat ve Maliye lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.

 

KAZANILAN DERECE

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü geçer not koşullu geçer not alarak başarıyla tamamlayan ve gerekli akademik ortalamaya sahip olan öğrenciler bu programı başarı ile tamamlamış sayılır. Başarıyla tamamlayan bu öğrenciler “Sosyal Güvenlik Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.