Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

 

 

 
 

                                                            Öğr. Gör. Didem ECER

                                                           decer@pau.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

burcuo@pau.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Öğr. Gör. Mehmet KOZYEL 

mkozyel@pau.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

.