Menü

 

 Öğr.Gör. Sıdkı KÜÇÜKKAYA

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

skucukkaya@pau.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

 

                                                            Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

                                                              burcuo@pau.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 Öğr. Gör. Didem ECER

decer@pau.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

.