Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

 

 

 
 

                                                            Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

                                                              burcuo@pau.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 Öğr. Gör. Didem ECER

decer@pau.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

.