Güncellenme Tarihi: 09 Haziran 2020

Covid-19 Pandemi Süreci Staj İşlemleri

                                                                             DUYURU
Covid-19 pandemisi nedeniyle Serinhisar Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet
Yönetimi Programı kapsamında eğitim gören öğrencilerin stajlarının bu döneme mahsus olmak
üzere ödev stajı yöntemiyle yaptırılması yönünde karar alınmıştır.
1. Tüm öğrenciler pusula bilgi sisteminden başvuru tarihleri (08.06.2020-14.06.2020)
içerisinde başvurularını yapmalıdırlar.
2. Staj başvurusu yapılırken ödev stajı seçeneği işaretlenmelidir.
3. Staj başvurusunu tamamlayan öğrenci başvuru evraklarını tarayıp danışmanlarına
göndermeli ve danışmanın kendisine vereceği ödevi süresi içerisinde teslim
etmelidir. Ayrıca staj evrakları Serinhisar Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri
birimine kargoyla veya elden olacak şekilde teslim edilmelidir.
4. Ödev stajı seçeneği seçildikten ve staj başvurusu onaylandıktan sonra ödevin
yükleneceği alan aktif olmaktadır.
5. Staj ödev hazırlama süresi 15.06.2020 tarihinde başlayıp 15.07.2020 tarihinde sona
ermektedir.
6. Staj ödevi değerlendirme yöntemi %100 ilgili danışman tarafından yapılacak şekilde
belirlenmiştir.
7. Staj başvuruları pusula bilgi sistemi, öğrenci bilgi sistemi, staj işlemleri, staj
başvuru, DAY 204 YAZ STAJI, alanları seçilerek ve diğer alanlar doldurularak
yapılır.
8. Öğrenci staj başvurusunda staj dersini seçtikten sonra ödev ve kurum stajı şeklinde
iki seçenek gelmektedir burada öğrenci ödev seçeneğinde iletişim bilgileri ve staj
tarih alanlarını kendisi doldurarak başvuruda bulunur.
9. Ödev stajı onaylandıktan sonra staj başvuru sayfasında öğrencinin ödevini
yükleyebileceği alan aktif hale gelir ve öğrenci ödevi bu alandan yükleyebilecektir.
Ödev pdf veya Word formatında 30 MB’ı geçmeyecek şekilde yüklenmelidir.