Güncellenme Tarihi: 07 Nisan 2020

Ara Sınavlar İle İlgili Senato Kararları

Ara Sınavlar ile ilgili Senato Kararları

Pamukkale Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı için COVİD-19 pandemisi nedeniyle akademik işleyişte yapılacak olan değişiklik ve düzenlemelerin aşağıdaki şekilde kabulüne,

1- 2019-2020 Bahar Dönemi uzaktan eğitimle verilen derslerin ara sınavlarının 4-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasına,

2- 2019-2020 Bahar Dönemi final, bütünleme ve üç ders sınav takvimlerine gelişmelere bağlı olarak daha sonra karar verilmesine,

3- Sarayköy Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı 2019-2020 bahar yarıyılı dönem sonu sınavlarının 9-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 2019-2020 yaz dönemi ara sınavlarının 11-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılmasına,

4- Uzaktan eğitimle verilen derslerin ara sınavlarının çevrimiçi çoktan seçmeli ve/veya açık uçlu formatta ya da ödev (araştırma, performans veya proje ödevi vb.) formatında yapılabilmesine, çevrimiçi sınavların “Eğitim Destek Sistemi (EDS)“ üzerinden araştırma, performans veya proje ödevi vb. değerlendirmelerin ise pusula bilgi sistemi/EDS üzerinden (%100 ve %30 İngilizce eğitim yürütülen programlar için derslerde kullanılan web tabanlı kurumsal platformlar üzerinden de) takibinin yapılmasına,

5- Ara sınavlara geçerli ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilerin sınavlarının çevrimiçi çoktan seçmeli ve/veya açık uçlu formatta yapılabilmesine,

6- 2019-2020 Bahar Dönemi için ekli listede yer alan derslerin daha sonra belirlenecek yoğunlaştırılmış akademik takvimde verilmesine, ekli listede yer almayan derslerin uzaktan öğretim sistemi ile verilmesine,

7- Uzaktan eğitimle yürütülmeyen derslerin yoğunlaştırılmış programları için gelişmelere bağlı olarak daha sonra bir takvim belirlenmesine,

8- Lisansüstü tez savunma, tez önerisi, tez izleme komiteleri (TİK) ve yeterlik sınavlarının Tripolis İnteraktif Salonu Uzaktan Eğitim Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilmesine,

9- 2019-2020 Bahar Dönemi Yabancı Diller Yüksek Okulu Yabancı Dil Hazırlık ve İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Programlarının eksik kur sınavlarının, sınavlara göre şekillenecek kur ve modül derslerinin yaz döneminde yapılmasına,

10- 2019-2020 bahar yarıyılı ara sınav tarihlerinde derslerin işlenmeye devam edilmesine ve ders videolarının sisteme yüklenmesine,

11- Bu kararların 2019-2020 bahar dönemi ile sınırlı olmasına ve salgınla ilgili gelişmelere bağlı olarak kararların daha sonra yeniden gözden geçirilmesinin uygunluğuna,

Üniversitemiz Senatosunca oy birliği ile karar verildi.