Güncellenme Tarihi: 11 Nisan 2020

4-17 Mayıs Serinhisar Meslek Yüksekokulu Acil Durum Ve Afet Yönetimi Programı Arasınav Uygulama Türü

Pamukkale Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ının 08/04/2020 tarih ve 25484 sayılı yazısı gereği; "Üniversitemiz Senatosunun 03/04/2020 tarih ve 05/01 sayılı kararı gereği, 2019-2020 Bahar Dönemi arasınavları (vize) 4-17 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders sorumlusu öğretim elemanları sınavları çevrimiçi, çoktan seçmeli ve/veya açık uçlu formatta yapabilecekleri gibi ödev, (araştırma, performans veya proje ödevi vb.) formatında da yapabileceklerdir."

İlgi yazı gereği, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi, 4-17 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan ara sınavların uygulama yöntemleri,  Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanlığınca hazırlanarak aşağıda ilan edilmiştir.

 

4-17 MAYIS SERİNHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI ARASINAV UYGULAMA TÜRÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI

DERS KODU

DERS ADI

SINAV TÜRÜ

ÖĞRETİM ELEMANI

DAY-207

AFETLER TARİHİ

PROJE ÖDEVİ

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

DAY-201

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ II

Açık Uçlu Sınav

Öğr. Gör. Didem ECER

DAY-205

AFET VE ACİL DURUM PSİKOLOJİSİ

Açık Uçlu Sınav

Öğr. Gör. Sıdkı KÜÇÜKKAYA

DAY-202

İLK YARDIM BİLGİSİ II

Açık Uçlu Sınav

Öğr. Gör. Burcu ÖZKAN

DAY-203

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI II

Açık Uçlu Sınav

Öğr. Gör. Sıdkı KÜÇÜKKAYA

 

  • 4-17 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan arasınavlarda mümkün oldukça EDS kullanılacaktır. Ancak sistemsel veya işlevsel sorun yaşanması halinde e-posta ve diğer araçlar kullanılabilecektir. Bu durumda öğrenciler ilgili dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından ayrıca bilgilendirilecektir.
  • Sınav tarih, süre ve saatleri sınav tarihlerinden makul bir süre önce ilan edilecektir.
  • 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında Sınav sistemini tanımak için EDS üzerinden deneme sınavları açılacaktır. Bu deneme sınavları not ile alakalı olmayıp sadece sistemi tanımak için örnek olarak yapılacaktır.
  • Sınavlar tüm öğrencilerin aynı anda katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilecektir. Her bir sınavın uygulama süresi sınırlı olup sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenerek sınav tarihleri ile birlikte ilan edilecektir.
  • Gerçekleştirilen sınavların cevapları ilgili öğretim elemanı tarafından toplanarak değerlendirilecek ve pusula bilgi sistemine her bir öğrenci için (daha önce yapıldığı gibi) ayrı ayrı girilecektir.

 

 

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

                                                                                                                                                                                                                                                            Öğr. Gör. Sıdkı KÜÇÜKKAYA