Güncellenme Tarihi: 15 Mayıs 2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ortak Zorunlu Derslerin Mazeret Sınavları

Sayı :43616352-100/29915 15/05/2020
Konu :Mazeret Sınavı

                                                                                                                        T.C.
                                                                                                    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
                                                               Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

                                                                                      SERİNHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULUNA

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi Ortak Zorunlu Derslerin mazeret sınavları Türk Dili II 21-22 Mayıs, Yabancı dil ( İngilizce II ) 21-22 Mayıs, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacaktır.

Mazeret sınavı için dilekçe veren öğrencilerin mazeret taleplerini birimler tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin 19.05.2020 tarihinde mesai bitimine kadar tarafımıza bildirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                                                      Dr. Öğr. Üyesi Hurşit Cem SALAR
                                                                                                                                                                                                         Merkez Müdürü