ÇALIŞMA GRUPLARI

Sınav ve Ders Programı

Doç. Dr. Görkem GÜLHAN [S]

Arş. Grv. Şaziye BAL

Arş. Grv. Dr. Aysun AYGÜN

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri

Doç. Dr. Nur Sinem PARTİGÖÇ

Öğrenci Takibi ve Burs–Kredi

Arş. Grv. Dr. Aysun AYGÜN

TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Kurumsal İlişkiler

Doç .Dr. Nur Sinem PARTİGÖÇ

Kalite Geliştirme Çalışma Grubu

Kalite Değerlendirme Raporu–Anket Görüş–Öneriler Tasnifi

Prof. Dr. Koray ÖZCAN [S]

Arş. Grv. Dr. Aysun AYGÜN