Kalite Birimi

Kalite Komite Üyesinin Adı Soyadı

Görev Ünvanı

Kalite Komisyonu İçerisindeki Görevi

Seçilme Tarihi

İletişim Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi Berna RAMANLI

Dekan Yardımcısı

Kaliteden Sorumlu Dekan Yrd.

23.11.2017

bramanli@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İLGAR DOĞAN

Akademik Personel

Kalite Koordinatörü

23.11.2017

yilgar@pau.edu.tr

Doç. Dr. Ayşe Gökçe ERTURAN İLKER

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

23.11.2017

agerturan@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif BOZYİĞİT

Akademik Personel

Eğitimden Sorumlu Üye

23.11.2017

ebozyigit@pau.edu.tr

Zeynep AKYER

İdari Personel

Üye

23.11.2017

zakyer@pau.edu.tr

Onur ÇON

Öğrenci Temsilcisi

Üye

23.11.2017

Onurconn1993@gmail.com