KALİTE KOMİTESİ

Kalite Komite Üyesinin

Adı Soyadı

Görev Ünvanı

Kalite Komisyonu

İçerisindeki Görevi

Seçilme

Tarihi

İletişim

Bilgisi

Dr. Öğr. Üyesi Berna RAMANLI

Dekan Yardımcısı

Kaliteden Sorumlu Dekan Yrd.

05.07.2021

bramanli@pau.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İLGAR DOĞAN

Akademik Personel

Kalite Koordinatörü

05.07.2021

yilgar@pau.edu.tr

Doç. Dr.Uğur SÖNMEZOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

05.07.2021

agerturan@pau.edu.tr

Doç. Dr. Y. Aytül DAĞLI EKMEKÇİ

Akademik Personel

Üye

05.07.2021

yakmekci@pau.edu.tr

Öğr. Gör. Emine ŞAHİN

Akademik Personel

Üye

05.07.2021

egizlenci@pau.edu.tr

Necip HALAZA

Fakülte Sekreteri

Üye

05.07.2021

nhalaza@pau.edu.tr

Zeynep AKYER

İdari Personel

Üye

05.07.2021

zakyer@pau.edu.tr

Ümmü BAYSAL

Öğrenci Temsilcisi

Üye

05.07.2021