Menü

   
  Necip HALAZA
Fakülte Sekreteri
nhalaza@pau.edu.tr
(0258) 296 12 74
 
     
     
Ali KAYALICA
Özel Kalem / Yazı İşleri
akayalica@pau.edu.tr
(0258) 296 12 77
Zeynep AKYER
Personel ve Yazı İşleri
zakyer@pau.edu.tr
(0258) 296 14 07
Sinan ERGÜN
Özel Kalem / Yazı İşleri
sergun@pau.edu.tr
(0258) 296 14 14
     
     
Mustafa BOZKURT
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
mbozkurt@pau.edu.tr
(0258) 296 14 24
Mustafa YAKIT
Öğrenci Hizmetleri Birimi
myakit@pau.edu.tr
(0258) 296 14 16
Serdar ARBAĞ
Öğrenci Hizmetleri Birimi
sarbag@pau.edu.tr
(0258) 296 12 61
     
     
Ali DEMİRALAN
Genel Evrak Birimi
ademiralan@pau.edu.tr
(0258) 296 14 12 
Sinan ŞEN
Teknik Hizmetler Birimi
ssen@pau.edu.tr
(0258) 296 14 04
Ömür AKBUDAK
Bilgi İşlem Birimi
oakbudak@pau.edu.tr
(0258) 296 14 15
     
     
Havana TAŞ
Dekanlık Sekreteri
tash@pau.edu.tr
(0258) 296 1277
İbrahim OYTUN
Yardımcı Hizmetler
ibrahimoytun@pau.edu.tr
(0258) 296 41 92

     
     
Erhan TAŞ
Temizlik Şirketi Personeli
etas@pau.edu.tr
Fatmana ÇOYAN
Temizlik Şirketi Personeli
fcoyan@pau.edu.tr
Adil YATAĞANBABA
Temizlik Şirketi Personeli
ayataganbaba@pau.edu.tr
     
     
Sevim KOÇ
Temizlik Şirketi Personeli

Bilal ŞAHAL
Veri Hazırlama ve Kont. işl.
bilals@pau.edu.tr
(0258) 296 4192

Gülçin İSTEK
Temizlik Şirketi Personeli
gistek@pau.edu.tr