Güncellenme Tarihi: 04 Eylül 2021

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAYIT GÜNLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

KAYIT GÜNLERİ

* Fakültemizin tüm bölümlerine (Antrenörlük, Beden Eğitimi ve Spor ve Rekreasyon ve Spor Yöneticiliği) kayıtlar 06-07-08-09-10 Eylül 2021 tarihlerinde Fakülte binamızda yapılacaktır.

* Sadece Spor Yöneticiliği bölümünü kazanan öğrencilerimiz e kayıt yapabilirler.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

Tüm adaylar için 2021 yılına ait YKS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı (İnternet çıktısı www.osym.gov.tr internet adresinden teyit edilecektir.)

*  Mezun olunan okuldan alınan Lise Diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecektir. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

* 6 adet 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

* Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecektir.)

* 1999 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylardan tecil belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

* Adaylar (engelli adaylar dışında) tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenimi aksatabilecek bedensel, zihinsel veya konuşma (hareketleri kısıtlayıcı ağır ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vs.) gibi engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar.

* Engelli adaylar için tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz).

* Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (Kesin kayıt sırasında sistemden doldurularak alınacaktır).

* Kayıtlar Fakülte Binamız içindeki Öğrenci İşleri Biriminde yapılacaktır.