Menü

Güncellenme Tarihi: 11 Ağustos 2020

HATIRLATMA

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 11/10/2019 tarih ve 75850160-301.01.01-E.76099 sayılı yazısında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için tüm adayların TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olma şartının aranmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Dolayısıyla Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne başvuran tüm adaylar ve milli sporcularımız için TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasına sahip olma şartı aranacaktır.