Menü

Güncellenme Tarihi: 09 Temmuz 2020

2020-2021 İŞYERİ EĞİTİMİ

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ İŞYERİ EĞİTİMİ

                2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi işyeri eğitimi 21.09.2020 – 11.12.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 31.08.2020 tarihine kadar işyeri eğitimi yapılacak kurum/kuruluşların belirlenmesi ve Pusula Bilgi Sistemi üzerinden başvuruların yapılması gerekmektedir.

- Önkoşul derslerinden kalanlar ancak bu dersleri tamamladıktan sonra işyeri eğitimi yapabilirler.

- Öğrenciler işyeri eğitimi yapacakları kurum/kuruluşları bulmakla yükümlüdür. İşyeri eğitimi yapacakları kurum/kuruluşları ayarlayan öğrenciler öncelikle danışmanlarına bildirerek onay almalıdır. Sonrasında Pusula Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilirler.

- İşyeri eğitimi sözleşme belgesi ve işyeri eğitimi tercih belgesini Pusula Bilgi Sistem üzerinden doldurarak, başvurusunu sistem üzerinden Program işyeri eğitimi komisyonu ya da Program işyeri eğitimi koordinatör üyesinin onayına gönderir. (Başvuru işlemleri Öğrenci Bilgi Sistemi > İşyeri Eğitimi İşlemleri > Tercih İşlemleri sayfasından yapılacaktır.)

- İşyeri eğitimi sözleşme belgesinin çıktısını imzalattıktan sonra işyeri eğitimini yapacağı kuruluşa onaylatır. İşyeri eğitimi tercih belgesinin onaylı bir nüshasını sigorta birimine teslim eder/edilmesini sağlar.

- İşyeri eğitimine başlamadan en az 10 gün öncesinde çalışanlar dâhil tüm öğrenciler Sigorta Biriminde sigorta giriş onayı yaptırır (Öğrenci T.C. kimlik numarası ve işyeri eğitimi başlama-bitiş tarihi ile).

- Sigorta girişinin ihmali durumunda öğrencinin işyeri eğitimi iptal olur. Tüm işyeri eğitimi işlemlerini yeniden yapar.

- İşyeri eğitimi izleme, değerlendirme formları ve sigortalı işe giriş bildirgesinden oluşan işyeri eğitimi dosyasını alır ve işyeri eğitimini yapacağı kuruluşun yöneticisine teslim eder.

- İşyeri eğitiminin bitiminde işyeri eğitimi dosyasını ve kurum tarafından verilen değerlendirme notunu İşyeri Eğitimi Birim Sorumlusuna teslim etmek zorundadır. İşyeri eğitimi evraklarını teslim etmeyen öğrenci işyeri eğitiminden başarısız sayılır ve işyeri eğitimi başvurusunu yeniden yapar.

- Öğrenciler işyeri eğitimlerini yaptıkları yerlerde kılık kıyafet yönetmeliğine uymak zorundadır. (Öğrenciler, işyerine uygun olarak forma/önlük giymek ve öğrenci kimliğini takmak zorundadır).

- Öğrenciler, işyeri eğitimi yerlerinde kendilerinden istenen, mesleki eğitimlerine uygun, görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

- İşyeri eğitimi yapan her öğrenci işyeri eğitimi yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disipline uymak ve kurumda kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu durumda olan bir öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

- Öğrencinin işyeri eğitiminden vazgeçmesi halinde, üç iş günü içerisinde ilgili İşyeri eğitimi Evrak ve Sigorta Sorumlusuna yazılı beyan ile bilgi vermesi zorunludur.