Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Ünvanı, Adı ve Soyadı

Görevi

Komisyon Görevi

Telefon

E-Mail

Dr. Öğr. Üyesi Saim CİRTİL

Bölüm Öğretim Üyesi

Başkan

05325208950

scirtil@pau.edu.tr

Doç. Dr. Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN

Bölüm Öğretim Üyesi

Üye

05356630730

gokcenko@pau.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hicran ÖZDEMİR

Bölüm Arş. Görevlisi

Üye

05055851739

hozdemir@pau.edu.tr

Program Öz Değerlendirme Komisyonu Raporu için tıklayınız.

Menü