Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Hülya ÇETİN

0 258 296 2468

hcsorkun@pau.edu.tr

Müdür Yardımcısı  Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN
0 258 296 4253 rkirkoluk@pau.edu.tr
Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL

0 258 296 1705

hsenol@pau.edu.tr