Prof.Dr. Sevgi ÖZKAN

Dekan

 

 

Dr.Öğr. Üyesi İlgün ÖZEN ÇINAR

Dekan Yardımcısı

 

Doç.Dr. Hatice BAŞKALE

Dekan Yardımcısı

 

 

Kenan AKAY

Fakülte Sekreteri