Görevi Adı Soyadı  Birimi  Telefon  e-posta
Fakülte Sekreteri Kenan AKAY Fakülte Sekreteri
2964315

kakay@pau.edu.tr

Şef

Hüseyin 

 ŞENOCAK

Bölüm Sekreteri 2964376  hsenocak@pau.edu.tr 

Bilgisayar İşletmeni Nurten ÇILDIR  Anabilim Dalları Sekreteri 2964357
ncildir@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Refik YAŞAR

Personel İşleri

2964317
ryasar@pau.edu.tr

         
Bilgisayar İşletmeni Levent KABUL  Öğrenci İşleri 2964345
lkabul@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
Orhan EVŞEN

 Ayniyat- Tahakkuk- Taşınıt Kayıt

2964325 orhanevsen@pau.edu.tr
 Sekreter  Hatice KARADAM  Dekan Sekreter  2964316  hkaradam@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni  Murat KALE  Kalite Birimi 2964294  mkale@pau.edu.tr
   Bilgisayar İşletmeni Özge Taştan       
  Sağlık Teknisyeni  Mustafa ÇAN  Öğrenci İşleri  2964344  
   Bilgisayar İşletmeni  Sümeyya YEREBAKAN Taşınır Kayıt Kontrol  2964318  syerebakan@pau.edu.tr

 Hizmetli

Abdurrahman 

YILMAZ

 Hizmetli  2964319 abdyilmaz@pau.edu.tr 
 

 

Sağlık Teknisyeni

 Osman ÖZDEMİR  Mesleksel Beceriler Laboratuvarı    osmana@pau.edu.tr
   Koordinatör Erdinç KARATAŞ      ekaratas@pau.edu.tr
  Hizmetli Soner ÖZER  Hizmetli    sonero@pau.edu.tr
   Temizlik Personeli  Sevil GÜNGÖR  Temizlik Personeli    skovan@pau.edu.tr
   Temizlik Personeli Kübra TÜRKECAN   Temizlik Personeli    kturkecan@pau.edu.tr
   Hizmetli Murat ÖZÇAKMAK  Temizlik Personeli    mozcakmak@pau.edu.tr