"Covid-19 kapsamında Halk Sağlığı Hemşireliği dersi alan öğrencilerin hazırladığı eğitim materyalleri"