·         Uludağ, E., Serçekuş, Ak, P., Vardar, O., Özkan, S., & Alataş, S. E. (2022). Covid-19 Pandemisi Döneminde Verilen Online Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Endişesi, Doğum Korkusu, Doğuma Hazır Oluşluk ve Covid-19 Korkusu Üzerine Etkileri: Tek Kör Randomize Kontrollü Bir Çalışma. Uluslararası, 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir. En iyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü.

 

Filiz Kabu Hergül, Ayla Yavuz Karamanoğlu, Fadime Gök, Bilgi Üründü, “Ameliyathane Hemşirelerinin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon İşlemleri İle İlgili Yaşadığı Sorunlar: Kalitatif Çalışma” 5. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, 3-6 Kasım 2022, (Sözel Bildiri 3. Ödülü)