2020 YILINDA ALINAN ÖDÜLLER

  • Erdoğan, Ç., Turan, T. (2020). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Bebeğin Gelişimsel Bakımı ile İlgili Hemşirelik Öğrencilerine Verilen Dijital Oyun Temelli Öğrenmenin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 64. Türkiye Milli Pediatri ve 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi. 15-20 Kasım 2020. Online Kongre. “Sözel Bildiri Birincilik Ödülü”

     

    Erdoğan Ç, Turan T. (2020).  Yoganın Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Kilo Yönetimi Ve Psikolojik İyilik Hali Üzerine Etkisi; Randomize Kontrollü Bir Çalışma. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi.  18-20 Kasım 2020. Online Kongre. “Sözel Bildiri Birincilik Ödülü”

     

    Erdoğan, Ç., Turan, T., Özbek, Ş., Öncel, G., Özdemir, ÖMA., Ergin, H. (2020). Emzirmeden Önce Uygulanan Çoklu Duyusal Uyarı Programının Bebeğin Emme Sürecine Etkisi. Ulusal Neonatoloji Kongresi. 10-14 Aralık 2020. Online Kongre. “Hemşirelik Sözel Bildiri Ödülü”