2019-2020 ORYANTASYON EĞİTİMİ

TARİH

YER

KATILIMCILAR

EĞİTİMCİ

25.09.2019

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi C 216 Nolu Amfi

PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri

PAÜ SBF Oryantasyon ve Üniversite Tanıtım Grubu