2018-2019 ORYANTASYON EĞİTİMİ

TARİH

YER

KATILIMCILAR

EĞİTİMCİ

03.10.2018

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi C 315 Nolu Amfi

PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri

PAÜ SBF Oryantasyon ve Üniversite Tanıtım Grubu