2017-2018 ORYANTASYON EĞİTİMİ

TARİH

YER

KATILIMCILAR

EĞİTİMCİ

21.09.2017

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi C 315 Nolu Amfi

PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri

PAÜ SBF Oryantasyon ve Üniversite Tanıtım Grubu