2016-2017 ORYANTASYON EĞİTİMİ

TARİH

YER

KATILIMCILAR

EĞİTİMCİ

27.09.2016

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi C 315 Nolu Amfi

PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencileri

PAÜ SBF Oryantasyon ve Üniversite Tanıtım Grubu