Menü

Etkinlik Takvimi

<Ağustos 2020>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Tümünü Gör

Lisans Dersleri

 

1. YIL-GÜZ

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

Dönem

Ders Tür

SECMELİ

Ingilizce Almanca Fransızca-1

0

0

3

2

1

Seçmeli

TKD 103

TÜRKÇE - I YAZILI ANLATIM

2

0

2

0

1

Ortak Zorunlu

AIT 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I

2

0

2

1

1

Ortak Zorunlu

OFD 103

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

3

0

3

5

1

Zorunlu

RSO 101

TEMEL TASARIM - I

4

4

6

10

1

Zorunlu

RSO 105

PERSPEKTİF

1

2

2

3

1

Zorunlu

RSO 197

DESEN - I

2

2

3

6

1

Zorunlu

Toplam

18

25

Ders Tür

Ders Tür

YABANCI DİL I 

İngilizce-Almanca- Fransızca I

 

TÜRKÇE - I YAZILI ANLATIM

Dil ve Kültür, Yazı Dili, İmlâ Kuralları ve Noktala İşaretleri, Kompozisyonda Plan, Paragraf, Kompozisyonda Hata Düzelteme Çalışmaları, Anlatım Bozuklukları, Çeşitli Yazı Türleri, Formal Yazılar, Öğretici Metinler, Bilimsel Yazılarda Uyulacak Kurallar, Makale Yazma, Not Alma ve Özetlemenin Teknik ve Yöntemleri.

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I

Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

 

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

 

TEMEL TASARIM – I

Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, kontrast, birlik, bütünlük, çeşitlilik) ,iki boyutlu uygulama çalışmaları, iki ve üç boyutlu sanat eserlerinde bu eleman ve ilkelerin ilişkisi, tasarım eleman ve ilkeleri ile biçim ve içerik ilişkisini dikkate alan özgün çalışmalar.

 

PERSPEKTİF

Özgün örnek çalışmalar üzerinden temel perspektif bilgileri (duruş noktası, ufuk çizgisi, kaçış noktası, ölçü, oran, perspektif çeşitleri vb.) , çizgi ve renk (hava) perspektifi uygulama çalışmaları.

 

DESEN – I

Canlı model ya da nesnelerin gözlemlerine dayalı desen çalışmalarının yanı sıra imgeleme dayalı desen çalışmaları, üsluplaşma, yorum katma, deforme etme gibi bireysel yaklaşımların geliştirilmesine yönelik uygulamalar.

 

1. YIL-BAHAR

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

Dönem

Ders Tür

SECMELİ

Ingilizce Almanca Fransızca-2

0

0

3

2

2

Seçmeli

TKD 104

TÜRKÇE - II SÖZLÜ ANLATIM

2

0

2

0

2

Ortak Zorunlu

AIT 102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II

2

0

2

1

2

Ortak Zorunlu

OFD 104

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

3

0

3

5

2

Zorunlu

RSO 102

TEMEL TASARIM - II

4

4

6

10

2

Zorunlu

RSO 110

DESEN - II

2

2

3

6

2

Zorunlu

RSO 112

SANAT TARİHİNE GİRİŞ

2

0

2

3

2

Zorunlu

Toplam

18

25

 

 

YABANCI DİL I

İngilizce-Almanca- Fransızca I

 

TÜRKÇE - II SÖZLÜ ANLATIM

Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini  kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme

 

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ – II

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.

 

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi).

 

TEMEL TASARIM – II

Tasarım eleman ve ilkeleri ile renkli ve üç boyutlu çalışmalar, tasarımın görselleştirilebilmesi için farklı teknikler, farklı tekniklerde renk bilgisi ile ilgili uygulama çalışmaları, farklı malzemelerle (kağıt,mukavva, alçı, kil, ahşap, v.b.) üç boyutlu uygulamalar.

 

DESEN – II

Canlı model ya da nesnelerin gözlemlerine dayalı desen çalışmalarının yanı sıra imgeleme dayalı desen çalışmaları, üsluplaşma, yorum katma, deforme etme gibi bireysel yaklaşımların geliştirilmesine yönelik uygulamalar.

 

SANAT TARİHİNE GİRİŞ

Anadolu’da Paleolitik Çağ’dan, Roma devrine kadar süregelen sanat gelişmeleri, geçmiş uygarlıkların sanat eserlerinde toplumsal ve tarihsel değerler, bunları temsil edebilen karakterler, farklı kültürler arasındaki sanat ilişkilerinin değerlendirilmesi.

 

2. YIL-GÜZ

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

Dönem

Ders Tür

SECMELİ

Ana Sanat Atölye Seçmeli-1

0

0

4

9

3

Seçmeli

SECMELİ

Meslek Bilgisi Seçmeli-1

0

0

2

4

3

Seçmeli-

SECMELİ

Sanat Atölye Seçmeli-1

0

0

3

6

3

Seçmeli-

OFD 203

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

3

0

3

5

3

Zorunlu

RSO 245

YAZI

1

2

2

2

3

Zorunlu

RSO 247

BİLGİSAYAR - I

2

2

3

2

3

Zorunlu

RSO 249

BATI SANATI TARİHİ

3

0

3

3

3

Zorunlu

Toplam

20

31

 

 

 

Ana Sanat Atölye Seçmeli-1

Resim I: Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

 

Meslek Bilgisi Seçmeli-1

Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Bilim,bilim tarihi ve bilim felsefesine ilişkin temel kavramlar. Bilim,bilim tarihi ve bilim felsefesine ilişkin temel kavramlar. Bilimsel araştırmanın yapısı. Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler. Araştırma problemi, araştırma modeli, evren ve örneklem. Nicel ve nitel veri toplama teknikleri. Nicel ve nitel veri toplama teknikleri. Verilerin kaydedilmesi, analizi ve yorumlanması. Örnek bir araştırma incelemesi. Örnek bir araştırma incelemesi. Araştırmalarda rapor hazırlama. Araştırma rapor sunumları ve karşılaşılan sorunlar.

Ekili İletişim: Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb. ), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

 

Özel Eğitim: Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar.

 

Sanat Atölye Seçmeli-1

Fotoğraf I: Fotoğraf sanatının tarihçesi, fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

 

Özgün Baskı I: Monotipi, linolyum. ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plegsiglas vb. baskı teknikleri bilgisi ve uygulamalı çalışmalar.

 

Heykel I: Modelaj, ahşap, metal, yontu ve döküm biçimleri ile inşaları, alçak ve yüksek kabartmaların, figüratif ve soyut düzenlemelerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, heykel sanat eserlerinden örnekler.

 

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

 

YAZI

Çeşitli yazı türleri ile ilgili(dik temel yazı büyük ve küçük harfler, eğik temel yazı büyük ve küçük harfler, dik el yazısı, eğik el yazısı, dik ve eğik dekoratif yazılar, noylant yazı vb.) bilgi ve beceriler, yazı türleri ile blok uygulamaları, gelişen teknoloji içerisinde yazının kullanımı, grafikte yazının yeri ve önemi, kitap kapağı, afiş vb. çalışmalar için yazı uygulamaları, üsluplaşma ve güzel yazı yazma becerisi kazandırmaya dönük çalışmalar.

 

BİLGİSAYAR – I

Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.

 

BATI SANATI TARİHİ

Bizans devri sanatından başlanarak, 19. yüzyıla kadar süregelen (Romanesk, Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, Neoklasik, Romantizm, Realizm) sanat akım ve üslupları, her dönem ve sanat akımında yer alan belli başlı sanatçıların resim, heykel ve mimari örnekleri.

2. YIL-BAHAR

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

Dönem

Ders Tür

SECMELİ

Ana Sanat Atölye Seçmeli-2

0

0

4

9

4

Seçmeli-

SECMELİ

Sanat Atölye Seçmeli-2

0

0

3

6

4

Seçmeli-

OFD 204

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

2

2

3

6

4

Zorunlu

RSO 246

ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ

2

0

2

2

4

Zorunlu

RSO 248

BİLGİSAYAR - II

2

2

3

2

4

Zorunlu

RSO 250

SANAT FELSEFESİ

2

0

2

4

4

Zorunlu

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Toplam

17

29

 

Ders Tür

Ana Sanat Atölye Seçmeli-2

Resim  II: Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

 

Sanat Atölye Seçmeli-2

Fotoğraf II : Fotoğraf sanatının tarihçesi, fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

 

Özgün Baskı II: Monotipi, linolyum. ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plegsiglas vb. baskı teknikleri bilgisi ve uygulamalı çalışmalar.

 

Heykel II: Modelaj, ahşap, metal, yontu ve döküm biçimleri ile inşaları, alçak ve yüksek kabartmaların, figüratif ve soyut düzenlemelerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, heykel sanat eserlerinden örnekler

 

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.

 

ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ

Çocuk resimlerinin, çocuğun eğitimdeki yeri ve önemi, çocuk resimlerinin özellikleri, görsel algılama tipleri ve çocuğun karalama döneminden yetişkinlik dönemine kadar sanatsal gelişim basamakları, özgün çocuk resimlerinden örnekler, “çok alanlı sanat eğitiminde kopya yöntemi” içeriğine uygun proje çalışmaları.

 

BİLGİSAYAR – II

Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi.

 

SANAT FELSEFESİ

Sanat kavramının, sanatçı, sanat eseri, tüketici ve doğa, toplum gibi unsurlarla ilişkisi, sanatın kaynağına ilişkin kuramlar, sanat kuramları (yansıtmacı, anlatımcı, biçimci, işlevsellik), sanat kuramlarında söz sahibi olan düşünürlerin görüşleri.

 

3. YIL-GÜZ

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

Dönem

Ders Tür

SECMELİ

Ana Sanat Atölye Seçmeli-3

0

0

4

9

5

Seçmeli

SECMELİ

Sanat Atölye Seçmeli-3

0

0

3

6

5

Seçmeli

OFD 305

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - I

2

2

3

5

5

Zorunlu

OFD 307

SINIF YÖNETİMİ

2

0

2

4

5

Zorunlu

RSO 337

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

2

0

2

2

5

Zorunlu

RSO 339

TÜRK SANATI TARİHİ

3

0

3

4

5

Zorunlu

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Toplam

17

30

 

Ders Tür

 

Ana Sanat Atölye Seçmeli-3

Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

 

Sanat Atölye Seçmeli-3

Fotoğraf III: Fotoğraf sanatının tarihçesi, fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

 

Özgün Baskı III: Monotipi, linolyum. ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plegsiglas vb. baskı teknikleri bilgisi ve uygulamalı çalışmalar.

 

Heykel III: Modelaj, ahşap, metal, yontu ve döküm biçimleri ile inşaları, alçak ve yüksek kabartmaların, figüratif ve soyut düzenlemelerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, heykel sanat eserlerinden örnekler

 

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ – I

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, öğrenme – öğretme yaklaşımları, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi

 

SINIF YÖNETİMİ

Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.

 

TÜRK SANATI TARİHİ

Hun Sanatından başlayarak, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri.

3. YIL-BAHAR

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

Dönem

Ders Tür

SECMELİ

Ana Sanat Atölye Seçmeli-4

0

0

4

9

6

Seçmeli-

SECMELİ

Sanat Atölye Seçmeli-4

0

0

3

6

6

Seçmeli-

OFD 312

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3

0

3

5

6

Zorunlu

RSO 320

SANAT ELEŞTİRİSİ

2

0

2

2

6

Zorunlu

RSO 338

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ - II

2

2

3

2

6

Zorunlu

RSO 340

ÇAĞDAŞ SANAT

3

0

3

2

6

Zorunlu

RSO 342

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

2

0

2

2

6

Zorunlu

Ders Kod

 

Teorik

Toplam

20

28

 

Ders Tür

Ana Sanat Atölye Seçmeli-4

Resim IV: Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

 

Sanat Atölye Seçmeli-4

Fotoğraf IV: Fotoğraf sanatının tarihçesi, fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

 

Özgün Baskı IV: Monotipi, linolyum. ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plegsiglas vb. baskı teknikleri bilgisi ve uygulamalı çalışmalar.

 

Heykel IV: Modelaj, ahşap, metal, yontu ve döküm biçimleri ile inşaları, alçak ve yüksek kabartmaların, figüratif ve soyut düzenlemelerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, heykel sanat eserlerinden örnekler

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme.

 

SANAT ELEŞTİRİSİ

Sanat eleştirisi kuramları, sanat eleştirisinin görsel sanatlar eğitimindeki yeri ve önemi, araştırıcı sanat eleştirisi yöntemi, eleştiri evreleri ve eleştiride sorgulama stratejileri, örnek sanat eserleri (reprodüksiyon) üzerinden sanat eleştirisi uygulamaları.

 

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ – II

Sanat eğitiminde aktif ve işbirlikli öğrenme yaklaşımlarıyla, çoklu zeka kuramı ve oluşturmacı yaklaşımlar. Görsel sanatlar eğitiminde çok kültürlü ve kültürler arası bilgilenmeleri sağlayarak konuların ÇASEY’ne göre ders planlarına dönüştürülmesi. Ünite ve günlük plan hazırlama. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri. Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim görsel sanatlar derslerinde eğitim ve değerlendirme durumları. Sınıf yönetimi ve öğretmenlik uygulamasına ilişkin temel bilgiler.

 

ÇAĞDAŞ SANAT

19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar süregelen Empresyonizm, Ekspresyonizm, Pont Aven, Nabiler, Modern Stil, Fovizm, Kübizm, Orfizm, Rayonizm, Sektion D’or, Vortisiszm, Süprematizm, Neoplastizm, Soyut Sanat, Dadacılık, Sürrealizm, Kavramsalcılık vb. sanat akımları, bu akımlar içinde yer alan belli başlı sanatçıların eserlerinin değerlendirilmesi.

 

İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

İnsan, İnsan hakları evrensel bildirisi, Avrupa insan hakları sözleşmesi, insan hakları ve demokrasinin felsefi temelleri. Toplum sözleşmesi, toplu yaşam, insan hakları ve demokrasi ilkesinin davranışa dönüştürülmesi süreci. İlköğretim sisteminde girdi, süreç ve çıktı boyutlarında insan hakları ve demokrasi için gerekli davranış biçimleri.

 

4. YIL-GÜZ

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

Dönem

Ders Tür

SECMELİ

Sanat Atölye Seçmeli-5

0

0

3

4

7

Seçmeli

OFD 407

REHBERLİK

3

0

3

5

7

Zorunlu

OFD 409

OKUL DENEYİMİ

1

4

3

7

7

Zorunlu

OFD 417

EĞİTİM FELSEFESİ

2

0

2

4

7

Zorunlu

RSO 435

MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI

2

2

3

4

7

Zorunlu

RSO 401

ANASANAT ATL.-V RESİM

4

4

6

9

7

Seçmeli

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Toplam

20

33

 

Ders Tür

 

Sanat Atölye Seçmeli-5

Fotoğraf V: Fotoğraf sanatının tarihçesi, fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

 

Özgün Baskı V: Monotipi, linolyum. ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plegsiglas vb. baskı teknikleri bilgisi ve uygulamalı çalışmalar.

 

Heykel V: Modelaj, ahşap, metal, yontu ve döküm biçimleri ile inşaları, alçak ve yüksek kabartmaların, figüratif ve soyut düzenlemelerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, heykel sanat eserlerinden örnekler

 

REHBERLİK

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

 

OKUL DENEYİMİ

Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.

 

EĞİTİM FELSEFESİ

Felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, eğitim felsefesinin tanımı, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk, oluşturmacılık), eğitim felsefesi akımlarının Türkiye Cumhuriyeti eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri.

 

MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI

Müzeciliğin tarihi, çeşitleri, amaçları, gerekliliği, müze ve eğitim, eğitim amaçlı müze ziyareti, ilköğretim/ortaöğretim öğrencileri için müze rehberi hazırlama ve uygulama, müze ziyareti için ön hazırlık, plan ve kurallar, müzenin tanımı, sergileme, müzedeki eserlerin tarihsel, estetik ve eleştirel incelenmesi, müzedeki eser ve kalıntılardan yararlanarak yapılan uygulama çalışmaları.

 

ANASANAT ATL.-V RESİM

Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.

 

 

4. YIL-BAHAR

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Pratik

Kredi

AKTS

Dönem

Ders Tür

SECMELİ

Sanat Atölye Seçmeli-6

0

0

3

4

8

Seçmeli

OFD 404

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

2

6

5

10

8

Zorunlu

OFD 408

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

2

0

2

4

8

Zorunlu

RSO 432

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

1

2

2

0

8

Zorunlu

RSO 402

ANASANAT ATL.-VI RESİM

4

4

6

9

8

Zorunlu

Ders Kod

Ders Ad

Teorik

Toplam

18

27

Dönem

Ders Tür

Sanat Atölye Seçmeli-6

Fotoğraf VI: Fotoğraf sanatının tarihçesi, fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları.

 

Özgün Baskı VI: Monotipi, linolyum. ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plegsiglas vb. baskı teknikleri bilgisi ve uygulamalı çalışmalar.

 

Heykel VI: Modelaj, ahşap, metal, yontu ve döküm biçimleri ile inşaları, alçak ve yüksek kabartmaların, figüratif ve soyut düzenlemelerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, heykel sanat eserlerinden örnekler

 

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.

 

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

 

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 

ANASANAT ATL.-VI RESİM

Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.