AKADEMİK KADRO

SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. İbrahim KISAÇ

(Bölüm Başkanı, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

e-posta:ikisac@pau.edu.tr

Tel: 0(258) 296 3992

Arş. Gör. Ogeday ÇOKER

e-posta: ocoker@pau.edu.tr

Tel: 0(258) 296 3705

                       

Arş. Gör. Selver ÖZGÜR

e-posta: sozgur@pau.edu.tr

Tel: 0(258) 296 7418

 

DENEYSEL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

  

Dr. Öğr. Üyesi Belgüzar Nilay TÜRKAN

(Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

e-posta: bturkan@pau.edu.tr

Tel: 0(258) 296 3506

 

KLİNİK PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Servet KAÇAR BAŞARAN (Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

e-posta: sbasaran@pau.edu.tr

Tel: 0(258) 296 3978

 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERDOĞAN YILDIRIM

(Bölüm Başkan Yardımcısı, Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı)

e-posta: zyildirim@pau.edu.tr

Tel: 0(258) 296 7408

 

 

DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLİ AKADEMİK PERSONEL

Arş. Gör. Nilsu TOSUN BORHAN (ÖYP ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde)

Arş. Gör. Rukiye KIZILTEPE (ÖYP ile Ege Üniversitesi’nde)