Vizyon

Bölümümüzün vizyonu, eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının orijinalitesi ile ulusal ve uluslar arası ölçekte tanınan; öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip; peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik ulusal ve uluslar arası akademik ortaklıklar geliştirme bilincinde, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir bölüm olarak mesleki programımızı düzenleyerek eğitimimize yön vermektir.

 

Öğrencinin edindiği mesleki bilgi birikimini, geleceğe taşıyarak, sürekli değişim ve gelişim içerisinde insana, çevreye, mimarlık, mühendislik ilkelerine saygılı ve sektör ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen güçlü bir yapı oluşturmaktır.