Vizyon

Bölümümüzün vizyonu; eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesi ve araştırmalarının özgünlüğü ile ulusal ve uluslararası ölçekte tanınan, öğrenci odaklı bir öğretim anlayışına sahip, peyzaj mimarlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve etkinliklerde aktif rol alan, eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik ulusal ve uluslararası akademik ortaklıklar geliştirme bilincinde, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir bölüm olma ilkesiyle mesleki programımızı düzenleyerek eğitimimize yön vermektir.

 

Öğrencinin edindiği mesleki bilgi birikimini geleceğe taşıyarak; insana, çevreye, mimarlık ve mühendislik ilkelerine saygılı, sürekli değişim ve gelişim içerisinde olan ve sektör ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilen güçlü bir yapı oluşturmaktır.