Menü

DİSİPLİN

Soru: Disiplin Cezaları Sicilden Silinir mi?

Cevap: Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının sicilden silinmesinde disiplin kurulunun mütalâası alındıktan sonra Ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar sicil dosyasına işlenir.

HİZMETİÇİ EĞİTİM

Soru: Üniversitenize aday memur olarak atandım asalet tasdikim ne zaman yapılır?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz." denildiğinden asalet tasdikiniz göreve başladığınız tarihten itibaren 1 yıl ile 2 yıl arasındaki bir zamanda yapılır.

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayken Askerlik Hizmetimi yapabilir miyim?

Cevap: Evet Askerlik hizmetini yapabilirsiniz. Ancak Hizmetiçi Eğitime katılmadıysanız askerlik dönüşü eğitime katılırsınız.

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, doğum yaptım ücretsiz izin alabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104'üncü maddesinin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar ücretsiz izin alabilirsiniz.

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, eş durumundan dolayı başka bir kuruma naklen atanabilir miyim?

Cevap: 657 sayılı kanunda aday memurun başka kurumlara naklinin olmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle aday memur olarak görev yapmakta iken başka bir kuruma naklen atama yapılamaz.

Soru: Aday memur olarak çalışmaktayım, Hizmetiçi Eğitime katılmadan ve/veya Sınava girmeden asaletim tasdik olur mu?

Cevap: Hizmetiçi Eğitime katılmadan ve/veya sınava girmeden, aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.

ARŞİV HİZMETLERİ

Soru: Diploma, Başarı Belgesi, Kurs Bitirme Belgesi gibi belgelerin aslını veya fotokopisini özlük dosyamdan alabilir miyim?

Cevap: Personel Daire Başkanlığı, Sicil-Disiplin Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde Diploma, Başarı Belgesi, Kurs Bitirme Belgesinin aslını veya fotokopisini alabilirsiniz.

Soru: Göreve yeni başladım Personel kimliği çıkartmak istiyorum ne yapabilirim?

Cevap: Göreve başladığınız birimde Pesonel Kimlik Kartı Formu (Akıllı Kart) 2 nüsha olarak doldurulur ve bir fotoğrafınız ile Biriminiz tarafından Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Kimlik basımı Bilgi İşlem Darie Başkanlığı tarafından yapıldıktan sonra kimlik ilgili Birime gönderilir.

Soru: Personel kimliğimi kaybettim yenisini çıkartmak istiyorum ne yapabilirim?

Cevap: Personel Kimlik Kartı Formu doldurularak ilgili birim tarafından ya da form onaylandıkran sonra şahsen Personel Daire Başkanlığına iletilir.

MAL BİLDİRİMİ

Soru: Mal Bildiriminde bulunurken eşimin ve çocuklarımın da mallarını bildirecek miyim?

Cevap: Kendiniz, eşiniz ve çocuklarınıza ait mallar Mal Bildirim Formunda belirtilecektir.

Soru: Mal Bildirimleri hangi durumlarda verilir?

Cevap: Üniversitemize atanırken göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda ve sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar Mal Bildirimlerini vermek zorundadırlar.

SENDİKA

Soru: Sendikaya nasıl üye olabilirim?

Cevap: Üniversitemizin bağlı olduğu hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye olabilirsiniz.

Sendikaya üyelik, üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üye formu ile sendikaya başvurulması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılır.

Soru: Sendikadaki üyeliğimden çekilebilir miyim?

Cevap: Üç nüsha olarak doldurulup imzalanan üyelikten çekilme bildiriminin Personel Daire Başkanlığı Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğüne vermeniz durumunda Sendikadaki üyeliğinizden çekilebilirsiniz.

Soru: Birden çok sendikaya üye olabilir miyim?

Cevap: Birden çok sendikaya üye olunamaz. Birden çok sendikaya üyelik halinde sonraki üyelikler geçersiz sayılır.

 

Duyurular Tümünü Gör