- Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince göreve başlayacak olan büro personellerin eğitimlerine yönelik olarak gerçekleştirilen oryantasyon eğitim bilgileri ektedir.

         - Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak, çalışanlarımızın iş ve işlemlerde daha verimli hizmet sunabilmek ve yaşanabilecek olağanüstü durumlar karşısında farkındalıkları arttırmak amacıyla meslek branşlarına göre’ birimimizce 25.09.2023 – 04.10.2023 tarihleri arasında düzenlenen hizmet içi eğitim programı ektedir.

        - Üniversitemiz ile Valiliğimiz (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) arasında imzalanan protokol kapsamında AFAD tarafından Afet Farkındalığını arttırmak amacıyla ortak eğitim ve işbirliği çalışmaları düzenlenmesi amacıyla, 07.11.2022 tarih ve 280573 sayılı yazıya istinaden AFAD tarafından  “ Afet Farkındalık Eğitimi” 22.11.2022 - 23.11.2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup personelimizin katılımı sağlanmıştır.