Personel Daire Başkanlığı

Menü

Güncellenme Tarihi: 22 Ekim 2020

3. YEDEK ADAY SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde/Üniversite Hastanelerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alımı gerçekleştirilmiş olan adaylardan 7 adet Sürekli İşçi yedek adayın başvuru değerlendirme süreci tamamlanmış olup, liste ekte yayımlanmıştır.

 

GÜVENLİK PERSONELİ/KADIN Listesi İçin Tıklayınız…

GÜVENLİK PERSONELİ/ERKEK Listesi İçin Tıklayınız…

 

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek aday listesinden kura sırasına göre aday çağrılacaktır.

 

-Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 7 gün (mesai bitimine kadar) içerisinde,  adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.

 

-Yapılan itirazlar 7 gün (mesai bitimine kadar) içerisinde Üniversitemizce değerlendirilecek olup, itiraza ilişkin kararlar Üniversitemizin web sayfası (http://www.pau.edu.tr/personel) üzerinden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

 

-Üniversitemiz tarafından itiraza ilişkin kararlar kesin olup, adayların bu işleme karşı hukuki yollara müracaat etme hakkı saklıdır.

 

- Belge teslimi yapan adaylar arasından Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda, atanmaya hak kazanan adayların:

*** En geç 27.10.2020 Salı günü mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00, 13:00-17:00) Pamukkale Üniversitesi Personel Daire Başkanlığında bulunmaları rica olunur.

 

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 22/10/2020

Duyurular Tümünü Gör