21.12.2023 Tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yedek Başvuru Sonuçları

Güncellenme Tarihi: 26 Nisan 2024

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, Üniversitemizin 21 Aralık 2023 tarih ve 32406 sayılı Resmi Gazete’ de ve Üniversitemiz resmi web sitesinde yayımlanan 154 adet sözleşmeli personel pozisyonuna  www.pau.edu.tr adresinden çevirim içi ön başvuru yaptıktan sonra süresi içinde şahsen müracaat eden ve 29.03.2024 tarihinde açıklanan sonuçlarda olup belirtilen süre içerisinde şahsen başvurusunu yapmayanların yerine yedek sıralamaya giren adaylara ait duyuru.

 

Önemli Duyuru:

  1. Yedek sıralamada olup belirtilen süre içerisinde başvurusunu yapmayanların yerine çağırılacak yedek adaylar, 03.05.2024 tarihinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecek ve 08.05.2024 tarihinde başvuruları şahsen alınacaktır.
  2.  03 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında gerekli inceleme yapılacak olup inceleme sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
  3.  Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Yedek Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.

 Başvuru Esnasında Getirilecek Belgeler İçin Tıklayınız.