Merkez Tanıtımı

PDREM Mayıs 2017'den beri Pamukkale Üniversitesi önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için bireysel-grupla psikolojik danışma hizmeti vermektedir. Buna ek olarak her sene yeni kayıt yaptıran 10bin civarı öğrenci için düzenlenen Oryantasyon Programını koordine etmekte ve ilgili materyalleri hazırlamaktadır. Pandemi süreci ile birlikte ORY101 kodlu online ve kredisiz bir uyum programı da geliştirilmiştir. Öğrenciler EDS üzerinden ORY101 materyallerine erişebilirler. Bunun yanı sıra PDREM Ekibi bilimsel araştırmalar yürütmekte, uluslararası kongre ve dergilerde bildiri ve makaleleri bulunmaktadır. Pandemi ile birlikte verilen hizmetler online ya da yüz yüze olarak güncellenmiştir. 

 

 Tarihçe

Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 09.06.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Merkez faaliyetleri Prof. Dr. Hülya Şahin Baltacı’nın 04.09.2016 tarihinde merkez müdürü olarak görevlendirilmesi ile başlamıştır. Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere Uzm. Psk. Deniz Küçüker 19.04.2017 tarihinde ve  Psk. Dan. Işıl Özkılıç 31.05.2017 tarihinde öğretim görevlisi olarak görevlendirilmişlerdir. Dr. Psk. Dan. Turnel Altan ise 31.05.2019 tarihinde öğretim görevlisi olarak görevlendirilmiştir. İdari personel Fatma Sağıt 27.01.2020 tarihinde sekreteryada göreve başlamıştır. Merkez aktif olarak Mayıs 2017'de faaliyetlerine başlamıştır. Kurumda 2 ofis, 3 bireysel psikolojik danışma odası, 1 grupla psikolojik danışma odası bulunmaktadır.

 

Kadromuz

Yönetim

Prof. Dr. Hülya ŞAHİN BALTACI (Müdür)

Doç. Dr. Ahu ARICIOĞLU (Müdür Yrd.) 

Prof. Dr. Asım ÇİVİTCİ (Yönetim Kurulu)

Prof. Dr. Nazmiye ÇİVİTCİ (Yönetim Kurulu)

Prof. Dr. Şahin KAPIKIRAN (Yönetim Kurulu)

Doç. Dr. Turgut TÜRKDOĞAN (Yönetim Kurulu)

 

Personel

Öğr. Gör. Dr. Turnel ALTAN (Dr. Psikolojik Danışman, tam zamanlı)

Öğr. Gör. Deniz KÜÇÜKER (Uzman Psikolog, tam zamanlı)

Öğr. Gör. Işıl ÖZKILIÇ (Psikolojik Danışman, tam zamanlı)

Keziban HAYTABEY (Yardımcı Hizmetler, tam zamanlı)

Fatma SAĞIT (Sekreterya, tam zamanlı)

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Necla ACUN KAPIKIRAN

Prof. Dr. Osman İ. ÖZDEL

Prof. Dr. Murat BALKIS

Doç. Dr. Tuğçe TOKER UĞURLU

Doç. Dr. Ahu ARICIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Servet KAÇAR BAŞARAN

 

 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi