Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'nda lisans, yüksek lisans ve doktora programları yer almaktadır. 2002–2003 öğretim yılında lisans, 2005–2006 öğretim yılında yüksek lisans, 2018–2019 öğretim yılında doktora programlarında öğrenim vermeye başlayan anabilim dalı, ilk lisans mezunlarını verdiği 2006 yılından beri hem nitelik ve hem de nicelik açısından gelişmeye devam etmektedir.

Eğitim öğretim faaliyetleri, alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan dinamik bir kadroyla alandaki gelişme ve değişmelere uygun, demokratik ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Halen  anabilim dalımızda 8 profesör doktor, 1 doçent doktor, 1 doktor öğretim üyesi,  1  öğretim görevlisi  ve  4  araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Psikolojik danışma ve rehberlik lisans programımızda hem gündüz öğretimi (I. Öğretim), hem de gece öğretimi (II. Öğretim) yapılmaktadır. Fiziksel mekân olarak 4 derslik, 1 seminer  odasının  yanısıra, 4 bireysel psikolojik danışma odası ve 1 grupla psikolojik danışma odası öğrencilerimizin uygulama çalışmaları için düzenlenmiştir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ders içerikeri hakkında bilgi almak için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.

http://ebs.pau.edu.tr/bilgigoster/Program.aspx?lng=1&dzy=3&br=19&bl=46&pr=22