YARATICI YAZMA TEKNİKLERİYLE YAZMA ATÖLYESİ 

Önerilen programın türü

( *) Sertifika Programı Kursu başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi düzenlenerek, üniversite onaylı sertifika verilir.

Programın amacı

Yaratıcı düşünce, yaratıcı yazma, yaratıcı yazma ve öykü, masal, şiir gibi edebi türlerin nasıl yazıldıklarını ortaya koyma; yaratıcı yazmayı geliştirebilecek etkinlikler yapma,

Farklı yazarlardan seçilmiş edebi metinlerin incelenmesi,

Yaratıcı yazma teknikleriyle ve farklı türde yazılı metinlerin yapısal incelemeleriyle yazma sanatıyla karşılaşmalar sonucu, atölye katılımcılarının yazan olmaları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmek,

Yaratıcı yazma etkinliklerinin süreç ve ürün olarak değerlendirilmesini yapmak.

 

Programın içeriği

Düşüncelerin ve bilgilerin doğru bir şekilde kâğıda aktarılması. Yazma eğitimi süreci;

Ön yazma, taslak oluşturma, gözden geçirme, düzenleme ve Yayınlama

Süreç temelli yazma yaklaşımı: Yazı öncesi dönem/hazırlık; Taslak oluşturma,

Müzik ve yaratıcı yazma etkinliği, Geriye Dönüş ve Bilinçaltı Tekniği

Seçilen bir filmi izleme; karakter belirleyip karakter analizi yapma,

Serbest yazı etkinliği

Yaratıcı yazma stratejilerini uygulama

Verilen resimlerle öykü oluşturma,

Flash Fiction, Novella

Süreç temelli yazma yaklaşımı: Gözden geçirme/düzenleme/geliştirme (anlam); Düzeltme(mekanik); Sunum/paylaşım

Kurgu çeşitleri; Kitap okumanın faydaları; Yazılı Anlatım Türleri arasında yapısal karşılaştırma, Örnek Edebi Metinlerle Gerçek ve kurmaca, Parodi yazma, Alaylama,

Öykü yazma; Öykü çeşitleri, Öykü yazımının öğretiminde temel konular; Öykünün Yapısı

Benzetme, Mübalağa, Oksimeron, Yansıma, Allegori, Yineleme, Anekdot gibi edebi teknikler

Öykü Haritası,

Öykü bütünleştirme, sözcük avı, kavram ağı,

Grup ile öykü oluşturma, Yazılan öykülerin okunup incelenmesi,

Şiir yazma; Farklı dönemlere ait, farklı şairlerden şiir örnekleri, Şiir çeşitleri; Yapısal ve biçimsel şiir incelemeleri,

İmge, Benzetme, Mübalağa, Devrikleme, Kişileştirme,Hipofora gibi edebi teknikler

Tarihten bugüne Türk Şiir Örnekleri, İncelemeler,

Uyaklı ve uyaksız şiirler, şiir yazma çalışmaları

Süreç yaklaşımlı yazıda şiir; Seçilmiş Şiirlerin Değerlendirilmesi, Akrostiş Şiir

Şiir Yazma ve Yazılanları Değerlendirme Çalışmaları,

 

Programın süresi (saat/hafta/ay):

Haftada 1 gün, 3 saat, haftada 3 saat , Toplam 32 saat

 

Başvuru koşulları ve kabulü:

Okuma ve yazma tutkusu olan , yazma uğraşını seven yazma tekniklerini öğrenmek ve yazı yazmak isteyen her yetişkin katılabilir.

Programa alınacak öğrenci sayısı:

15- 20 Kişi

 

Eğitim Gün ve Saatleri:

 

Tarih :23 Eylül- 9 Aralık Perşembe

Hafta içi 1 gün10.00- 13.00 saatleri arasında

Programın gerçekleşmesi için temin edilmesi gereken mekan ve teknik donanım hakkında bilgi:

20Kişilik derslik,Bilgisayar, Projeksiyon,

 

Program süresince ve sonunda yapılacak sınavlar ve değerlendirme:

Yazma etkinlikleri süreç ve ürün olarak değerlendirilecektir.

 

 

Programa devam zorunluluğu:

Vardır.

 

Ücret: 1.200,00 TL

 

 

Başlangıç Tarihi : 23 Eylül- 9 Aralık Perşembe

Eğitim Süresi : 32

Eğitim Fiyatı :  1.200,00 TL

Kontenjan :  20 Kişi