Yapısal Eşitlik Modellemesine (YEM) Giriş [Çevrimiçi] Eğitimi


Programın amacı:Akademisyenleri ve doktora öğrencilerini Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) istatistiksel analiz yöntemi ile ilgili temel düzeyde bilgilendirmek.

 

Eğitim Online (çevrimiçi) formatında, eğitimcinin Zoom hesabı üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Programın süresi: Günde sekiz saat, haftada iki gün, Toplam on altı saat

Eğitmen:

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Dolma

 Kurs Ücreti :  800.00 TL (KDV Dahil)

Program İçeriği

Cumartesi

-Araştırma modeli ve modelleme

-Ölçüm düzeyleri ve araştırma modelindeki rolleri açısında değişken türleri

-Varyans, kovaryans, korelasyon ve regresyon kavramları

-YEM’in Temelleri: Path analizine giriş,

-Çoklu regresyon modellerinin YEM ile incelenmesi

-Aracı değişkenli [mediator] basit modeller ve dolaylı etki olgusu

-Çok aracı değişkenli modeller

 

Pazar

-Düzenleyici değişkenli [moderatör] basit modeller, koşullu etki ve etkileşim olguları

-Faktör analizi ve ortak faktör modeli

-Keşfedici ve teyit edici faktör analizleri

-Örtük değişkenli tam yapısal eşitlik modelleri

-Örtük değişkenli aracılık modelleri

-Katılımcıların kendi araştırmaları üzerine tartışmalar ve uygulamalar

 

Ekstralar (Aşağıdaki konular ileri düzey ayrı bir eğitimin konularıdır. Ancak vakit kalması halinde bu konulara da kısaca değinilebilir):

-Ölçüm değişmezliğinin test edilmesi

-Örtük değişkenli etkileşim modelleri

-Kategorik veriler için teyit edici faktör analizi

 

Açıklamalar

-Eğitim yaklaşık olarak %50 teorik %50 uygulamalı olarak planlanmaktadır.

-Katılımcıların soruları ve beklentileri doğrultusunda içerikte esneklik yapılabilir.

-Birinci gün AMOS programı ile uygulamalar yapılacaktır. İkinci gün katılımcıların tercihlerine göre AMOS ve/veya Jamovi & Jasp programı ile uygulamalar yapılacaktır.

-Katılımcılardan gelecek soruları eğitimin önemli bir ayağını oluşturur. Verimli bir etkileşim ortamı oluşturmak için tüm katılımcıların kamera ve mikrofonlarını açmaları zorunlu olacaktır.

-Eğitimlerde katılımcıların ses ve görüntü kaydı alması kesinlikle yasaktır.

 

Başlangıç Tarihi :  

 

Eğitim Yeri : Uzaktan

Eğitim Süresi :  16 saat

Eğitim Fiyatı : 800,00 TL ,