ÖĞRETMENLER İÇİN ZEKA VE AKIL OYUNLARI

Programın amacı

Bu programın amacı; farklı özelikteki zeka ve akıl oyunlarını, bu oyunların derslerdeki becerilerin kazanılmasında etkin bir şekilde nasıl kullanılacağını öğretmektir.

Programın içeriği

Zekânın Tanımı, zekânın çeşitleri ve zekâyı geliştirme yolları (Sözel – Dilsel Zekâ, Mantıksal – Matematiksel Zekâ, Görsel –Uzamsal Zekâ, Bedensel – Kinestetik Zekâ, Müziksel – Ritmik Zekâ, Sosyal Zekâ, Kişisel – İçsel Zekâ, Doğa – Varoluşçu Zekâ), oyunun tanımı, oyun ve zekâ gelişimi ilişkisi. Oyun akışına göre farklı stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması. Oyunlara yönelik materyaller hazırlama. Akıl ve işlem oyunları, strateji oyunları, hafıza oyunları, sözcük oyunları ve geometrik mekanik oyunlar.

Programın süresi (saat/hafta/ay):

Günde 4 saat, haftada 3 gün, Toplam 48 saat

 

Başvuru koşulları ve kabulü:

Öğretmen Olmak

Programa alınacak öğrenci sayısı:

24 Kişi

 

Eğitim Gün ve Saatleri:

 

Tarih: 26.07.2021.- 20.08.2021. (12 gün)

Hafta içi:Salı-Çarşamba-Perşembegünleri

09:00- 13:00. saatleri arasında

Programın gerçekleşmesi için temin edilmesi gereken mekan ve teknik donanım hakkında bilgi:

-24 Kişilik derslik,1 Bilgisayar,1Projeksiyon, …………Diğer

 

Program süresince ve sonunda yapılacak sınavlar ve değerlendirme:

Program sonunda çoktan seçmeli testle değerlendirme yapılacaktır.

Programa devam zorunluluğu:

%80

Başarı Sertifikası kazanma koşulları:

Programa devam etmek ve sınavdan geçer notu (70) almış olmak.

 


Ücret              : 1.250.00 TL 

 

 

 

 

Eğitim Yeri : Paüsem

Eğitim Fiyatı :  1.250,00 TL