NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARI

 

65.02 İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI


EĞİTİMİN AMACI


Uygulamada iş mahkemelerinin görev alanındaki uyuşmazlıklarda, işçilik alacağının hesaplatılması amacıyla bilirkişiye başvurulmaktadır. Bilirkişilerin, işçilik alacakları ile ilgili yasal esaslar ve işçilik alacaklarının hesaplanması hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda iş mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar eğitiminde bilirkişi adaylarına, önce iş hukukuna ilişkin teorik eğitim verilmesi daha sonra farazi olaylara dayalı olarak nitelikli hesaplama yapabilme yetisi kazandırılması amaçlanmaktadır.

İş mevzuatından kaynaklı nitelikli hesaplamalar bilirkişiliği yapmak isteyen bilirkişi adaylarına gerekli teorik ve pratik eğitimin verilmesi ve bilirkişi adaylarının alt uzmanlık alanlarını belgelendirmelerinin sağlamak amaçlanmaktadır. 

 

KİMLER KATILABİLİR?

- Eğitime kişisel gelişim anlamında bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkes başvuru yapabilir. 
İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar uzmanlığında Bilirkişilik yapmak isteyen kişiler. (Bilirkişilik Temel Eğitimi belgesine sahip olunmalı) 
* 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak

- Avukatlar
- Hakimler
- İş Müfettişleri ve Uzmanları
- Yeminli Mali Müşavirler
- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
- İş güvenliği Uzmanları
- Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dâhil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar
- Üst Düzey Yöneticiler
- İnsan Kaynakları Yöneticileri
- İnsan Kaynakları Uzmanları
- Personel Yöneticileri
- Personel Uzmanları

 EĞİTİM İÇERİĞİ

- İş Hukukunda Temel Kavramlar, İş sözleşmeleri ve İş Sözleşmelerinin Feshi
- İş Hukukunda Ücret Kavramı, Çalışma Süreleri ve İzinler
- İş Hukukunda İşçilik Alacakları
- İş Hukukunda İşe İade Davaları
- İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar
- İş Hukukunda İşçilik Alacaklarında Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Mesai, Ulusal
- Bayram ve Genel Tatil, Yıllık İzin, Kötü Niyet Tazminatı, Hafta Tatili Hesaplamaları
- İş Hukukunda İşe İade Davalarında Dört Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti ve İş Güvencesi
- Tazminatı Hesaplamaları
- Bilirkişi raporlarının incelenmesi
- Örnek vaka incelemeleri

 

Eğitmen: Dr. Öğr. Gör. Senem ERMUMCU 

Eğitim Süresi : 24 Saat

Eğitim Günleri: Hafta içi  Pazartesi/Salı/Çarşamba / Perşembe  17:10 - 23:10 (4 Gün)

Eğitim Başlangıç Tarihi : 

Kontenjan : 24 Kişi

Eğitim Yeri : PAÜSEM Eğitim Salonu (4 Kat 3. Nolu Sınıf)

 

 

Başlangıç Tarihi :

Eğitim Yeri : PAÜSEM

Eğitim Süresi : 24 saat 

Eğitim Fiyatı :  1.200,00 TL 

 

Duyurular Tümünü Gör