İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programı

 

Kurs Başlama Tarihi: 09 Ocak 2023 

Son Başvuru Tarihi:05 Ocak 2023

Toplam Kontenjan :24

 
Bu programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Genel Yapısı


İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saat, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde toplam 220 saat olarak tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

Eğitim programının geliştirme sürecinde program öğeleri ile ilgili esaslar aşağıda açıklanmıştır. Bu açıklamalarda her bir öğe için tercih edilen yaklaşım ve gerekçeleri verilmektedir. Buna göre sırasıyla, her konu için belirlenen öğrenme hedefleri ile ilgili esaslar, programın içeriği ile ilgili esaslar, öğretme-öğrenme süreci ile ilgili esaslar ve ölçme-değerlendirme süreci ile ilgili esaslar verilmiştir.

 
Programın öğrenme hedeflerine ilişkin esaslar


Öğrenme hedefi, katılımcıların öğretme-öğrenme süreci sonucunda neleri kazanacaklarını belirten ifadelerdir.  Bu programda, her konunun amacı ve alt başlıkları belirlenmiştir. Bu tanımlamalar eğiticinin, yürüteceği dersi bu çerçevede planlamasına ve yürütmesine yardımcı olacaktır.

Programın içeriği ile ilgili esaslar

Programın içeriği belirlenirken ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve ilgili mevzuat dikkate alınmıştır. Ayrıca seçilen bu konular; makro ölçekte ve işletme düzeyinde işyeri hekiminin ihtiyacını karşılayacak düzeyde, politika, mevzuat ve teknik-sağlık alt başlıklar şeklinde sıralanmıştır. İşyeri hekimlerinin mesleklerini işyerinde icra ederken uymakla yükümlü oldukları ulusal ve uluslarası düzenlemelerin iş sağlığı bakış açısı ile hekime aktarılması amaçlanmaktadır.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Diploma: Yönetmeliğe göre sadece diploma, YÖK barkodlu mezuniyet belgesi ya da üzerinde GEÇİCİ ibaresi olan ve süresi dolmamış geçici mezuniyet belgesi ile başvuru yapabilirsiniz. YÖK Barkodlu Mezuniyet Belgenizi e-devlet sistemi üzerinden çıktı alabilirsiniz. Kurslara kayıt olmak için mezuniyet şartı aranmaktadır.

 2-1 adet vesikalık fotoğraf

 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Diploma/geçici mezuniyet belgesi ile Nüfus Cüzdanınızda ad, soyad farklılığı var ise değişikliği belirtir  nüfus kayıt örneği)

 4- Başvuru Dilekçe (Kurumdan verilir)

 5- Eğitim Sözleşmesi (Kurumca verilir)

 6- Ücretlerini bankaya yatıranlar banka dekontu (Dekonttan hangi kurs olduğu ve isim yazılması gerekir

Kontenjan : 24 Kişi

Eğitim Yeri : PAÜSEM  İş Güvenliği Merkezi

İş Güvenliği Kursu İle İlgili Yönetmelik:

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16923&MevzuatIliski=0

Ücret: 4.000,00 TL

Ödemelerinizi Banka havalesi,Eft ve Kredi kartı ile yapabilirsiniz. Halkbank paraf card  4 Taksit imkanı sağlanmaktadır.

 

Banka Hesap Numaramız:

Alıcı Adı: Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka Adı   : T.C. Halk Bankası Pamukkale Üniversitesi Şubesi

Şube Kodu : 1463

Hesap No   : 06000231

IBAN            : TR 0300 0120 0146 3000 0600 0231Başlangıç Tarihi :09 Ocak 2023 

Eğitim Yeri :  İş Güvenliği Merkezi

Eğitim Süresi : 220 saat

Eğitim Fiyatı :  4.000,00 TL

Kontenjan :  24 Kişi