C  Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı  Kurs Programı

! LÜTFEN DİKKAT !! :

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ÖN KAYITLAR KABUL EDİLMEMEKTE OLUP,

EVRAKLARINIZLA BERABER MERKEZİMİZE KAYIT YAPMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 

Kurs Başlama Tarihi:  Mart 2020

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER :

 1- Diploma

 2- 1 adet vesikalık fotoğraf

 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 4- Dilekçe (kurumdan verilir)

 5- Eğitim Sözleşmesi (kurumca verilir)

 6- Ücretlerini bankaya yatıranlar banka dekontu (Dekonttan hangi kurs olduğu ve isim yazılması gerekir)

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durum sonradan tespit edilmesi halinde eğitim, sınav ve belgeler geçersiz sayılır.


EĞİTİMİN AMACI:

27 Kasım 2010 tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince, C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına katılacak olan adayları konuyla ilgili bilgilendirerek sınava  hazırlamaktır.

 

KATILIMCI PROFİLİ:

2 ağustosda yayınlanan 2 Ağustos 2013 Tarihli ve 28726 Sayılı Resmî Gazete
6495 SAYILI    Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun aşağıdaki maddesinde açıklanmıştır.
 
MADDE 101 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (f) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“f) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş
sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve
ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile
mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik
elemanı,”
 
“s) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog unvanına
sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı
mezunlarını,

Mühendisler, üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları eğitime katılabileceklerdir.

 

EĞİTİMCİLERİN NİTELİKLERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkileri onaylanmış, konusuyla ilgili deneyimli eğitmenlerdir.

 

BELGE: Eğitimi tamamlayan adaylara, Pamukkale Üniversitesi tarafından eğitim katılım belgesi verilecektir. Bu belgeler eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç (10) on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz, yenileme eğitimine katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz.  

 

SINAV: Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır yada yaptırılır. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır. Adayların C sınıfı İş Güvenliği uzmanlık sertifikası alabilmeleri için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaptırılacak merkezi sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

EĞİTİM PROGRAMI: Eğitim süresi 180 saat teorik 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saattir.Eğitime katılanlar, teorik eğitimin yüzde 90'ına,  uygulamalı eğitimin tamamına devam etmek zorundadırlar

 

UZAKTAN EĞİTİM: 180 saatlik teorik bölümünün 90 saati (15 gün) uzaktan eğitim olarak verilecektir. Yönetmelik gereği 90 saatlik uzaktan eğitimin 1/10 u yani 9 saatlik kısmı eşzamanlı olarak verilecektir. Uzaktan eğitime katılınması zorunludur.

 

YÜZYÜZE EĞİTİM: 180 saatlik teorik bölümünün 90 saati yüzyüze eğitim olarak verilecektir. Eğitim süresi bir günde en fazla 6 saattir. Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenme süresinden oluşmaktadır. Yönetmelik gereği saat 21:00 den sonra eğitim yapılmamaktadır.

Adaylar, teorik eğitimde en fazla altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir. Ancak uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur. Katılım zorunluluğuna aykırılığın 5 yıl içerisinde tespiti halinde kişi hakkında belge düzenlenmiş olsa dahi 32'nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri gereğince belgeleri iptal edilir.


Uzaktan eğitim tamamlanmadan yüz yüze eğitim, yüz yüze tamamlanmadan uygulamalı eğitim başlatılamaz. Uygulamalı eğitim tamamlanmadan adaylar sınava katılamazlar.


 

Başlangıç Tarihi :  Mart  2020

İSG İletişim :  0258 212 50 74 

Eğitim Yeri : Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bahçesindeki PAÜSEM İş Güvenliği Merkezi   ( Harita için Buraya tıklayınız )

Eğitim Süresi : 220 saat

Eğitim Fiyatı : 1.750,00 TL

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör