(Diksiyon) Doğru Etkili Konuşma ve Beden Dili

 

Programın amacı

1. Doğru konuşmanın bireyin mesleki ve özel yaşamıyla toplum hayatındaki önemini kavraması, 2.Beden dilinin güzel ve etkili konuşmada önemini fark ederek beceri kazanması 3. Ses, jest ve mimikler ve duygu uyumunu sağlayarak konuşmanın etkililiği, 4. Duygu, düşünce ve hayallerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmesi, 5. Metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirmesi, 6. Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanması, 7. Topluluk önünde konuşmada heyecan kontrolü amaçlanmaktadır.


Programın içeriği

* Diksiyonun günlük hayatta ve mesleki yaşamdaki önemi

* Etkili Bir Konuşma İçin Doğru Nefes Kullanımı, Diyafram Nefesi,

* Nefes ve Ses Eğitimi

* Konuşma ve Ses Kusurları

* Ses Kontrolü

* Artikülasyon (Boğumlanma)

* Konuşma Organları

* İstanbul Ağzı (Ortak Ağız)

* Söyleniş,

* Ses Olayları,

* Yanlış Söylenen Sözcükler

* Türkçe Seslerle İlgili Özellikler

* Türkçedeki ve Yabancı Kökenli kelimelerdeki Kalın Ünlülerin, ince ünlülerin söylenişi,

*Türkçedeki ve Yabancı Kökenli Kelimelerdeki Kalın Ünlülerin, ince ünlülerin söylenişi,

Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Farklar,

* Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler

*Anlatımda doğallık, açıklık, üslup

* Tonlama Çalışmaları

* Vurgu Çalışmaları

* Ulama , Durak

* Konuşma ve özgüven

* Topluluk Önünde Konuşma Korkusunu Yenme ve Heyecan Kontrolü

* İyi Bir Konuşmacının Özellikleri

*Kitle önünde hazırlıklı-hazırlıksız konuşma çalışmaları

*Konuşmaya anlam-duygu kazandırma, tekdüzelikten kurtulma

* Dikkati canlı tutma

*Sunum Kuralları

* Protokol konuşmaları ve dilde görgü kuralları

Etkili İletişim ve Beden Dili

* Doğru iletişimde beden dilinin önemi

* Kişiler Arası İletişimde İnandırıcılık ve Dil kuralları

* Sözlü İletişim ve Sözsüz İletişim

* Beden Dilinin Kullanımı

* Jest ve Mimikler

* Kişisel ve sosyal alan

 

Programın süresi (saat/hafta/ay):

 

Haftada iki gün, günde 3 saat, haftada 6 saat , Toplam 48 saat

 

Başvuru koşulları ve kabulü:

 

İhtiyaç hisseden her yaşta yetişkin katılabilir.

Programa alınacak öğrenci sayısı:

 

En az 15, en fazla 20 Kişi

 

Eğitim Gün ve Saatleri:

 

 

Tarih : 6 Eylül- 1 Kasım16 gün)

Hafta içi 2 gün18.00- 21.00 saatleri arasında

HAFTA SONU GURUBU:

Tarih : 4-5  Eylül- 13-24 Ekim  16 gün

Hafta içi 2 gün  18.00- 21.00 saatleri arasında

 

Programın gerçekleşmesi için temin edilmesi gereken mekan ve teknik donanım hakkında bilgi:

 

 

 

20 Kişilik derslik,Bilgisayar, ve Projeksiyon

 

Program süresince ve sonunda yapılacak sınavlar ve değerlendirme:

 

Kursiyere kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar 100 puan üzerinden yapılır.

Programa devam zorunluluğu:

 

Programa % 80 devam zorunluluğu vardır.

Başarı Sertifikası kazanma koşulları:

 

Yapılacak sınavdan 75 ve üzeri alma şartı vardır.

   

Kurs Ücreti(Bir Kur İçin):
Ücret              : 1,400.00 TL

 

 

Eğitim Yeri : Paüsem

Eğitim Fiyatı : 1.400.00