BİRLİKTE OYUN OYNAYALIM!

 

Programın amacı

Bu dersin amacı; ilköğretim 4-8. sınıflarda okuyan öğrencilere zeka ve akıl oyunlarını öğretmek, yaşına uygun oyun etkinliklerini doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulamasını sağlamak ve yaz döneminde

grup oyunlarını yüz yüze oynayarak sosyalleşmelerini, nitelikli ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamaktır.

Programın içeriği

Oyun nedir? Görsel algının tanımı ve bakmak ile görmek arasındaki farkın önemi. Oyun akışına göre farklı stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması. Akıl ve işlem oyunları, strateji oyunları, hafıza oyunları, sözcük oyunları ve geometrik mekanik oyunlar.

Programın süresi (saat/hafta/ay):

Günde 3. saat, haftada 3 gün, Toplam 36 saat

Başvuru koşulları ve kabulü:

 

 İlköğretim 4-8. Sınıflarda okuyor olmak

 

Programa alınacak öğrenci sayısı:

24 Kişi

 

Eğitim Gün ve Saatleri:

 

Tarih: 26.07.2021.- 20.08.2021. (12 gün)

Hafta içi: Salı-Çarşamba-Perşembegünleri

14:00- 17:00 saatleri arasında

Programın gerçekleşmesi için temin edilmesi gereken mekan ve teknik donanım hakkında bilgi:

-24 Kişilik derslik,1 Bilgisayar, 1Projeksiyon,

 

Diğer: Oyunlar

 

12 adet Mangala

6 adet Skippity

12 adet Surakarta

12 adet Domino

12 adet Abalone

12 adet Reversi

6 adet Qwirkle

6 adet Hanoi kuleleri

Program süresince ve sonunda yapılacak sınavlar ve değerlendirme:

Kurs bitiminde herhangi bir oyunla turnuva

Programa devam zorunluluğu:

%80

Kurs Ücreti 

 
Ücret              : 900.00 TL 

  

 

Eğitim Fiyatı :  900,00 TL ,

 

 

 

AKTİF ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ UYGULAMALARI SERTİFİKA PROGRAMI / DENİZLİ

Eğitim Veren: Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PAÜSEM)

Katılımcı Sayısı: En az 10 Kişi

Eğitim Süresi: 10 Saat

Dersleri Verecek Öğretim Elemanı

Yrd. Doç. Dr. Emel SARITAŞ

Eğitim Günü: Katılımcıların programına göre planlanacaktır.

Eğitimin Amacı: Okullarda uygulanan öğretim programları yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı dikkate alınarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında da öğrencinin kendi bilgisini kendisinin inşa etmesi, sorumluluk alması yani derse etkin katılımının sağlanması gerekmektedir. Sınıf içinde öğrencilerin etkin katılımını sağlamak aktif öğretim yöntem ve teknikleriyle gerçekleştirilebilir. Bazı durumlarda aktif öğrenme denilince yanlış anlamalara yol açıp konular öğrencilere dağıtılıp onlara anlattırılarak aktif öğrenmenin uygulandığı düşünülmektedir. Aktif öğrenme öğrencilere konuşma, dinleme, okuma, yazma ve düşünme imkanları sağlar. Ders içeriği, öğrenciden öğrendiğini uygulamayı gerektiren; problem çözme çalışmaları, informal küçük gruplar, simülasyonlar, örnek olaylar, rol yapma vb. etkinliklerle öğrenilir. Aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin neler olduğu ve nasıl uygulandığına yönelik öğretmenlerin uygulamaya dönük çalışmalara ihtiyaçlarının olduğu tespit edilmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak adına aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin tanıtımı ve uygulamalarına yönelik bir program hazırlanmıştır.

Eğitim Programının Yürütülme Esasları

·      İlgili eğitime katılımcı kayıtları yapılır. Eğitim hakkında bilgi verilir.

·      Her dersin bir sorumlusu vardır.

·      Eğitimlere devam zorunluluğu vardır.

·      Programın sonunda ölçme değerlendirme yapılacaktır.

Eğitimin İçeriği

ü Aktif Öğrenme

ü İşbirlikli Öğrenme

ü İstasyon

ü Beyin Fırtınası

ü Altı şapkalı düşünme

ü Görüş Geliştirme

ü Yaratıcılık Grubu

ü Kartopu

ü Balık kılçığı

ü Rulman

ü Konuşma Halkası

ü Zıt Panel

 

 

 

Kayıt ve Katılım Bilgileri İçin İletişim: 

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

0 258 241 1960 - 0 258 241 9081

 

Toplam Ücret:

Kişi Başı: 350 TL (KDV DAHİL)