Etkinlikler ekte yer alan uygulama esasları çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

  • Etkinlikler bilim, sanat, spor, sosyal ve teknoloji alanlarında açılır.
  • Program koordinatörünün önerdiği etkinlikle ilgili uzmanlığa sahip olması gereklidir.
  • Program koordinatörü etkinliklerini Üniversitenin uygun mekânlarında gerçekleştirir. Program koordinatörü ve kurumların önerileri doğrultusunda öğretmenlere ve velilere yönelik eğitimler, Üniversite dışı ortamlarda da gerçekleştirilir.
  • Etkinliklerini tamamlayan program koordinatörü “Etkinlik Değerlendirme Formu”nu doldurarak Merkeze teslim eder.
  • Etkinliğin açılması için katılımcı sayısının en az 12 olması gerekmektedir.
  • Program koordinatörü etkinlik süresince sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm tedbirleri almakla sorumludur.
  • Etkinliğe yönelik tüm ihtiyaçlar maliyet hesabına eklenerek ücret belirlenir.
  • Etkinliklere katılan gruplardan elde edilen gelirin kurum katkı payı ile dezavantajlı katılımcılara ücretsiz eğitim verilmesi sağlanır.
  • Program koordinatörleri etkinlik taleplerini ve kurumlar eğitim önerilerini en az bir ay önce Merkeze bildirmekle yükümlüdürler.

 

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör