PAÜÇGEM’İN UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  • Etkinlikler bilim, sanat, spor, sosyal ve kültürel alanlarda açılır.
  • Program koordinatörünün önerdiği etkinlikle ilgili uzmanlığa sahip olması gereklidir.
  • Program koordinatörü etkinliklerini Üniversitenin uygun mekanlarında gerçekleştirir. Program koordinatörü ve kurumların önerileri doğrultusunda Üniversite dışı ortamlarda da eğitim etkinlikleri gerçekleştirilir.
  • Etkinliklerini tamamlayan program koordinatörü “Etkinlik Değerlendirme Formu”nu doldurarak Merkeze teslim eder.
  • Program koordinatörü etkinlik süresince sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm tedbirleri almakla sorumludur.
  • Önerilen etkinliklerin ücretli olup olmayacağına program koordinatörü karar verir. Etkinlik ücretli olarak yapılacaksa etkinliğe yönelik tüm ihtiyaçlar maliyet hesabına eklenerek ücret belirlenir.
  • Etkinliklere katılan gruplardan elde edilen gelirin kurum katkı payı ile dezavantajlı katılımcılara ücretsiz eğitim verilmesi sağlanır.
  • Program koordinatörleri etkinlik taleplerini ve kurumlar eğitim önerilerini en az 1 ay önce Merkeze bildirmekle yükümlüdürler.

Duyurular Tümünü Gör