Kurum Dış Değerlendirme Süreci Hakkında

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 21. maddesinin gereğince oluşturulan dış değerlendirme takımı tarafından 10-12 Aralık 2018 tarihlerinde Üniversitemize saha ziyareti gerçekleştirilmiş ve ilgili yönetmeliğinin aynı maddesi gereğince Üniversitemiz, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilmiştir.

Dış değerlendirme takımı tarafından, Üniversitemizde yürütülen eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, bölgesel/ulusal ölçekte öne çıkan toplumsal katkı faaliyetleri ile üniversitemizin akademik ve idari kurumsal süreçlerindeki kalite güvencesi sisteminin değerlendirildiği, üniversitemizin güçlü ve iyileşmeye açık alanlarını kapsayan kurumsal geri bildirim raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu http://yokak.gov.tr/raporlar/kurumsal-geri-bildirim-raporlari adresinde 8 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanmıştır.