Erasmus+ Staj Başvurusu

 

Erasmus+  Staj Başvuruları 22/10/218 -09/11/2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Staj için gerekli evraklar:

1-) 2018-2019 Traineeships Learning Agreement  (2 Nüsha )

2-) Staj yapacağı kurumdan alınacak kaşeli, imzalı  kabul belgesi

3-) Staj  başvuru formu

4-)  Transkript

5-)Dil belgesi

 

Not:  Kabul belgesinde staj yapacağı tarih aralığı ve bölümün belirtilmesi zorunlu olup,  Fakülte Koordinatörü tarafından uygunluk alınıp imzalanmalıdır.