MÜDÜR

Doç. Dr. Feyza TOKAT

MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Eda DURUK

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. RECEP ŞAHİN ARSLAN

Prof. Dr. NERGİS BİRAY

Doç. Dr. DİLEK ÇETİNDAŞ

 

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ